Westdorpe

Wijkwethouder: Jack Begijn
Wijkcoördinator: Nancy Herwegh

 

 Westdorpe is, met zijn lintbebouwing (op het Groningse Stadskanaal na) het langste dorp van Nederland. Gelegen bij Westdorpe is het natuurgebied Canisvliet (42 ha). Bezoekerscentrum De Baeckermat in Westdorpe, laat zien dat natuur, milieu en landbouw dicht bij elkaar liggen.
Wij verwijzen u graag nog even door naar de Zwartenhoekse-zeesluis. Vanaf de Axelse Sassing naar Westdorpe bij het gehucht "Batterij" kunt u dit prachtige monument bewonderen. De kern heeft een oppervlakte van 142 hectare. Op 1 januari 2020 had Westdorpe 1.891 inwoners, 941 mannen en 950 vrouwen.

Dorpsraad Westdorpe

Vergaderschema

aanvang 19:30 uur. Let op: in verband met corona zijn deze vergaderingen besloten. Heeft u vragen? Stuur een e-mail naar dorpsraadwestdorpe@gmail.com

21 januari 2020 (café De Tukker)
10 maart 2020 (De Kirke)
23 juni 2020 (De Kirke)
25 augustus 2020 (café De Tukker)
6 oktober 2020 (De Kirke)
24 november 2020 (café De Tukker)

Contactpersoon: dhr. R.P. de Buck
Adres: Peerboom 28, 4554 BV  WESTDORPE
Telefoonnummer: 06 14 18 80 99
E-mail: dorpsraadwestdorpe@gmail.com
Website: www.dorpsraadwestdorpe.nl

Buurt- dorps- & wijkcentra
  • De Kirke
Scholen
  • De Kreeke
Werkzaamheden
  • Actuele werkzaamheden in Westdorpe