Werkzaamheden Westdorpe

Asfaltonderhoud 2022.

Aannemingsbedrijf KWS voert het asfaltonderhoud uit voor dit jaar. Uit inspectie is gebleken dat we een aantal wegen, voet- en fietspaden moeten reconstrueren. Voor Westdorpe gaan we in de Bernhardstraat aan de slag.

Gedeelte voetpad Bernhardstraat.

Het voetpad vanaf de rotonde met de Oostpoortweg tot aan de Singel gaan we vernieuwen. De trottoirtegels en opsluitbanden breken we op en we verbeteren de fundering. Op deze fundering brengen we een asfaltconstructie aan van 3 lagen.   
Voor uitvoering van het werk sluiten we het voetpad geheel af en op de rijbaan plaatsen we een halve wegafzetting.   
De werkzaamheden voeren we uit van 20 juli tot en met 2 augustus 2022.

WERKZAAMHEDEN ZIJN UITGEVOERD.

 

Onderhoud aan bestratingen.

Aannemingsbedrijf Geldof BV voert onderhoudswerkzaamheden uit aan bestratingen. In Westdorpe gaan we aan de slag in een gedeelte Graafjansdijk B. Dit was al eerder ingepland maar we moesten wachten op het gereed komen van het kabel- en leidingwerk van DNWG.

Gedeelte Graafjansdijk B Westdorpe

Het betreft het gedeelte tussen huisnummers 18 en 49. We breken de rijbaan op en verstevigen de fundering. Daarna brengen we nieuwe betonklinkers aan. Ook de trottoirs vernieuwen we.
Voor uitvoering van het werk sluiten we het straatdeel af. Met borden geven we aan tot hoe ver de Graafjansdijk bereikbaar is en dat omgereden moet worden via de Tractaatweg.  
De werkzaamheden worden in 2 fasen uitgevoerd en staan gepland van 19 april tot en met 27 mei 2022. HET WERK LOOPT UIT TOT 17 JUNI 2022.

Graafjansdijk B Westdorpe

WERKZAAMHEDEN ZIJN UITGEVOERD.

 

Aanleg glasvezelnet.

KPN Telecom is bezig met de aanleg van een glasvezelnetwerk in Westdorpe. Dit om klanten een sneller internet aan te kunnen bieden met een hogere kwaliteit. Om het netwerk aan te leggen worden trottoirs open gebroken en weer terug gelegd. Door de werkzaamheden zal er mogelijk hinder ontstaan voor bewoners en belanghebbenden.

Aanleg glasvezelkabel

WERKZAAMHEDEN ZIJN UITGEVOERD.