Werkzaamheden Westdorpe

Onderhoud aan bestratingen.

Gedeelte Graafjansdijk A nabij Passluis

Het gedeelte Graaf Jansdijk tussen de Polderdreef en de Klein Kanaalweg gaan we reconstrueren. De bestrating wordt opgebroken, een nieuwe fundering brengen we aan onder de rijbaan en nieuwe bestrating leggen we terug. Tevens brengen we aparte parkeerplaatsen aan en een nieuw trottoir.

Voor uitvioering van het werk sluiten we het straatdeel af. Verkeer naar en vanaf de Sint Annastraat wordt omgeleid via de polder. Doorgaand verkeer via de Graafjansdijk vanuit Westdorpe zal niet mogelijk zijn.
Het werk start 11 maart aanstaande en duurt naar verwachting tot 9 april 2021. Aannemingsbedrijf EVS voert de werkzaamheden uit.

Namens gemeente is de heer B. Krügman contactpersoon (14 0115).

 

Gedeelte Graafjansdijk B

Het betreft het gedeelte tussen huisnummers 18 en 49. We breken de rijbaan op en verstevigen de fundering. Daarna brengen we nieuwe betonklinkers terug aan. Ook de trottoirs vernieuwen we.   

Voor uitvoering van het werk sluiten we de straat af voor alle verkeer. Een tijdelijke omleidingsroute stellen we in.
De werkzaamheden worden uitgevoerd na gereed komen van de werkzaamhheden van DNWG. Kabels en leidingen worden vernieuwd op het gedeelte tussen de Molenstraat en woning nummer 74. Naar verwachitng duurt hun werk tot medio oktober 2021. Aannemingsbedrijf Geldof zal de gemeentelijke werkzaamheden uit gaan voeren.

Namens gemeente is de heer B. Krúgman contactpersoon (14 0115).