Werkzaamheden Westdorpe

Asfaltonderhoud 2019

Aannemingsbedrijf BAM Infra voert het asfaltonderhoud van 2019 uit. Uit inspecties is gebleken dat er een aantal wegen, parkeerterreinen, fiets- en voetpaden gereconstrueerd dienen te worden.
Voor Westdorpe staat de laatste fase van het werk op de rol. In een deel van de Bernhardstraat gaan we aan de slag nu de werkzaamheden aan kabels en leidingen zijn afgerond.


Gedeelte Bernhardstraat

De rijbaan van het gedeelte Bernhardstraat tussen de Lindenlaan en de Alvarezstraat wordt gereconstrueerd. We breken de betonklinkers op, verstevigen de wegfundering en brengen 3 asfaltlagen aan. Betonbanden en trottoirtegels vernieuwen we en de parkeerstrook wordt in nieuwe betonklinkers terug aangelegd.
Voor uitvoering van het werk wordt het weggedeelte gefaseerd afgesloten voor alle verkeer. Een omleiding wordt ingesteld. De busmaatschappij rijdt via de Molenstraat waar een tijdelijke halte wordt geplaatst. 
De werkzaamheden zijn ingepland van 24 februari tot en met 24 april 2020.

 

Met de werkzaamheden zal overlast voor het verkeer of bewoners en belanghebbenden niet te voorkomen zijn. Uiteraard trachten we dit zo veel mogelijk te beperken.

Voor vragen over de werkzaamheden kun tu contact opnemen met de heer L. Bolleman van ons team Tchniek (14 0115).