Werkzaamheden Westdorpe

Onderhoud aan bestratingen.

Aannemingsbedrijf EVS Infrabouw gaat onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan bestratingen. Uit inspecties is gebleken dat diverse verhardingen vernieuwd of hersteld moeten worden. Voor Westdorpe gaan we aan de slag in de Cristina- Clausstraat en Peerboom aan de slag.

Christina- Clausstraat en gedeelte Peerboom

Het betreft de Christinastraat, Clausstraat en het gedeelte Peerboom tussen deze twee straten. De rijbanen breken we op en we verstevigen de fundering. Nieuwe trottoirbanden en betonstraatstenen brengen we aan. Ook vernieuwen we de parkeerplaatsen en trottoirs.
Voor uitvoering van het werk sluiten we de straten af. Voor ontsluiting van de straten tijdens het werk maken we tijdelijk een verbinding naar de Eteringen voor voetgangers en voor autoverkeer verwijderen we tijdelijk de bloembak in de Peerboom.   
 

Peerboom Westdorpe

DE WERKZAAMHEDEN ZIJN UITGEVOERD.

 

Gedeelte Graafjansdijk B

Het betreft het gedeelte tussen huisnummers 18 en 49. We breken de rijbaan op en verstevigen de fundering. Daarna brengen we nieuwe betonklinkers terug aan. Ook de trottoirs vernieuwen we.   

Voor uitvoering van het werk sluiten we de straat af voor alle verkeer. Een tijdelijke omleidingsroute stellen we in.
De werkzaamheden worden uitgevoerd na gereed komen van de werkzaamhheden van DNWG. Kabels en leidingen worden vernieuwd op het gedeelte tussen de Molenstraat en woning nummer 74. Naar verwachitng duurt hun werk tot medio oktober 2021. Aannemingsbedrijf Geldof zal de gemeentelijke werkzaamheden uit gaan voeren.

Namens gemeente is de heer B. Krúgmann contactpersoon (14 0115).