Werkzaamheden Westdorpe

Asfaltonderhoud 2019

Aannemingsbedrijf BAM Infra voert het asfaltonderhoud uit voor dit jaar. Uit inspecties is gebleken dat er een aantal wegen, parkeerterreinen, fiets- en voetpaden gereconstrueerd dienen te worden.
Voor Westdorpe staat een deel van de Bernhardstraat op de rol en een deel van Graafjansdijk B.

Gedeelte Bernhardstraat
De rijbaan van het gedeelte Bernhardstraat tussen de Lindenlaan en de Alvarezstraat wordt gereconstrueerd. We breken de betonklinkers op, verstevigen de wegfundering en brengen 3 asfaltlagen aan. Betonbanden en trottoirtegels vernieuwen we en de parkeerstrook wordt in nieuwe betonklinkers terug aangelegd.
Voor uitvoering van het werk wordt het weggedeelte gefaseerd afgesloten voor alle verkeer.
De werkzaamheden moeten nog worden ingepland omdat eerst DNWG aanpassingen moet uitvoeren aan kabels en leidingen. Naar verwachting zal ons werk in het voorjaar van 2020 worden uitgevoerd.

 

Wegreconstructie

Met de werkzaamheden zal overlast voor het verkeer of bewoners en belanghebbenden niet te voorkomen zijn. Uiteraard trachten we dit zo veel mogelijk te beperken.

Gedeelte Graaf Jansdijk B
Het betreft het gedeelte tussen Eversdam en de Sasdijk. We frezen de rijbaan en brengen een nieuwe toplaag in asfalt aan. De betonbanden en het trottoir vernieuwen we. Gedeelten verharding aan de oostzijde worden opgeruimd en als berm terug aangebracht. Als laatste brengen we 30km markering aan op de nieuwe asfaltverharding.

Wegreconstructie

DE WERKZAAMHEDEN ZIJN UITGEVOERD.