Werkzaamheden Westdorpe

Uit te voeren onderhoud aan bestratingen 2023.

Aannemingsbedrijf Geldof Infra gaat onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan bestratingen. Uit inspecties is gebleken dat diverse verhardingen vernieuwd of hersteld moeten worden.
Voor Westdorpe gaan we aan de slag in een gedeelte van de Graaf Jansdijk.

Gedeelte Graaf Jansdijk B

Het betreft het gedeelte tussen nummer 50 en 76. De rijbaan breken we op en we verstevigen de fundering. Nieuwe trottoirbanden en betonstraatstenen brengen we aan. Ook vernieuwen we de trottoirgedeelten.
Voor uitvoering van het werk sluiten we de straat af met een omleidingsroute via de Zeedijk voor fiets- en landbouwverkeer en via de Tractaatweg voor snelverkeer.

Graaf Jansdijk B

WERKZAAMHEDEN ZIJN UITGEVOERD.