Werkzaamheden Westdorpe

Onderhoud aan bestratingen.

Aannemingsbedrijf Geldof BV voert onderhoudswerkzaamheden uit aan bestratingen. In Westdorpe gaan we aan de slag in een gedeelte Graafjansdijk B. Dit was al eerder ingepland maar we moesten wachten op het gereed komen van het kabel- en leidingwerk van DNWG.

Gedeelte Graafjansdijk B Westdorpe

Het betreft het gedeelte tussen huisnummers 18 en 49. We breken de rijbaan op en verstevigen de fundering. Daarna brengen we nieuwe betonklinkers aan. Ook de trottoirs vernieuwen we.
Voor uitvoering van het werk sluiten we het straatdeel af. Met borden geven we aan tot hoe ver de Graafjansdijk bereikbaar is en dat omgereden moet worden via de Tractaatweg.  
De werkzaamheden worden in 2 fasen uitgevoerd en staan gepland van 19 april tot en met 27 mei 2022.

Graafjansdijk B Westdorpe

Contactpersoon

Bewoners en belanghebbenden brengen we op de hoogte van het tijdstip waarop de werkzaamheden in hun straat worden uitgevoerd. Getracht wordt om hinder voor het verkeer en overlast voor omwonenden zo veel mogelijk te beperken.
De aangegeven uitvoeringsperiode is uiteraard afhankelijk van de weersgesteldheid en onvoorziene omstandigheden. Voor eventuele vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer B. Krügmann van ons team Techniek (14 0115).

 

Aanleg glasvezelnet.

KPN Telecom is bezig met de aanleg van een glasvezelnetwerk in Westdorpe. Dit om klanten een sneller internet aan te kunnen bieden met een hogere kwaliteit. Om het netwerk aan te leggen worden trottoirs open gebroken en weer terug gelegd. Door de werkzaamheden zal er mogelijk hinder ontstaan voor bewoners en belanghebbenden.

Aanleg glasvezelkabel

De werkzaamheden worden uitgevoerd door het bedrijf 'mih GMBH' uit Horstmar Duitsland.

 

Reiniging en inspectie riolering.

Jaarlijks reinigen en inspecteren we een groot aantal riolen. Voor 2022 zal dit zijn in Westdorpe en wijk Oude Vaart te Terneuzen.
Totaal reinigen en inspecteren we 27 km hoofdriolering. De diameters variëren van 200 mm tot en met 1000 mm. Van deze 27 km reinigt ons team Stadsservice 26 km, de resterende kilometer wordt door de aannemer gedaan die de inspecties uitvoert.

M.J. Oomen Leidingtechniek BV voert de werkzaamheden uit. Maandag 10 januari 2022 starten ze, wat volgens planning zal duren tot en met vrijdag 18 maart 2022.
Het werk is in één bestek aanbesteed waarin ook het reinigings- en inspectiewerk voor de gemeenten Hulst en Sluis is opgenomen.

Rioolreinigen

Uitvoering werkzaamheden

Het reinigen gebeurt door een spoelwagen die onder hoge druk water in het riool spuit. Het spoelwater en los gespoten vuil wordt hierna opgezogen door dezelfde wagen. Na het reinigen rijdt een mobiele camera, bestuurt vanuit de inspectiewagen, door het riool om de staat ervan vast te leggen. We kunnen daarna beoordelen of onderhoudsmaatregelen aan het riool op korte of langere termijn nodig zijn.

Te nemen maatregelen.
Tijdens de werkzaamheden ontstaan grote drukverschillen in de hoofdriolering. Indien er niet of onvoldoende ontluchting in het rioolsysteem van de woning aanwezig is, kan het voorkomen dat stanksloten (sifons) leeg getrokken worden. Hierdoor kan mogelijk enige stankoverlast in de woning ontstaan. Dit is te verhelpen door na de werkzaamheden alle waterkranen even open te draaien. Ook is het mogelijk dat door overdruk tijdelijk enig rioolwater naar de panden terugstroomt. Het is daarom verstandig om gedurende de reinigingswerkzaamheden het toiletdeksel gesloten te houden.
Bewoners en belanghebbenden waar we op het perceel moeten zijn krijgen tijdig een infobrief over de werkzaamheden en het tijdstip waarop deze worden uitgevoerd.

Verkeershinder.
De spoelwagen en inspectiewagen stellen zich boven de inspectieputten van het riool op. Omdat deze bijna altijd midden in de straat liggen zal mogelijk enige verkeershinder ontstaan. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Voor uitvoering van het reinigingswerk is de heer M. IJzerman van ons team Techniek contactpersoon (14 0115).