Werkzaamheden Westdorpe

Asfaltonderhoud 2019

Aannemingsbedrijf BAM Infra voert het asfaltonderhoud uit voor dit jaar. Uit inspecties is gebleken dat er een aantal wegen, parkeerterreinen, fiets- en voetpaden gereconstrueerd dienen te worden.
Voor Westdorpe staat een deel van de Bernhardstraat op de rol en een deel van Graafjansdijk B.

Gedeelte Bernhardstraat
De rijbaan van het gedeelte Bernhardstraat tussen de Lindenlaan en de Alvarezstraat wordt gereconstrueerd. We breken de betonklinkers op, verstevigen de wegfundering en brengen 3 asfaltlagen aan. Betonbanden en trottoirtegels vernieuwen we en de parkeerstrook wordt in nieuwe betonklinkers terug aangelegd.
Voor uitvoering van het werk wordt het weggedeelte gefaseerd afgesloten voor alle verkeer.
De werkzaamheden moeten nog worden ingepland omdat eerst DNWG aanpassingen moet uitvoeren aan kabels en leidingen. Naar verwachting zal ons werk in het voorjaar van 2020 worden uitgevoerd.

 

Wegreconstructie

Met de werkzaamheden zal overlast voor het verkeer of bewoners en belanghebbenden niet te voorkomen zijn. Uiteraard trachten we dit zo veel mogelijk te beperken.

Gedeelte Graaf Jansdijk B
Het betreft het gedeelte tussen Eversdam en de Sasdijk. We frezen de rijbaan en brengen een nieuwe toplaag in asfalt aan. De betonbanden en het trottoir vernieuwen we. Gedeelten verharding aan de oostzijde worden opgeruimd en als berm terug aangebracht. Als laatste brengen we de 30km markering terug aan op de nieuwe asfaltverharding.

Wegreconstructie

Voorafgaand aan het werk zal DNWG kabels en leidingen vernieuwen, wij starten daarna. De planning is op dit moment nog niet definitief.
Voor uitvoering van het werk wordt het weggedeelte geheel afgesloten voor alle verkeer.

Voor eventuele vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer D. Merckx van ons team Techniek (14 0115).

 

Reconstructie gedeelte parallelweg Bernhardstraat Westdorpe

Aannemingsbedrijf EVS Infrabouw gaat onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan bestratingen. Uit inspecties is gebleken dat diverse verhardingen vernieuwd of hersteld moeten worden. In Westdorpe gaan we aan de slag in een deel van de Bernhardstraat. Het betreft het gedeelte van de parallelweg voor woningen 35 tot en met 67a.

DNWG heeft inmiddels hun werkzaamheden aan kabels en leidingen afgerond zodat wij ons werk kunnen uitvoeren. We breken de verhardingen op en verstevigen de fundering in de rijbaan. Daarna brengen we nieuwe betonbanden en tegels aan voor het trottoir. Als laatste leggen we de rijbaan terug aan met nieuwe betonklinkers.  Voor uitvoering van het werk sluiten we het gedeelte af voor alle verkeer. De Dinghensstraat en het Kanunnikenpad blijven bereikbaar via een pad van tijdelijke rijplaten naar de Ewoutstraat.
De werkzaamheden zijn gepland van 29 april tot en met 7 juni 2019.   

Onderhoud bestratingen

WERKZAAMHEDEN ZIJN UITGEVOERD.