Overslag

Wijkwethouder: Jurgen Vervaet
Wijkcoördinator: Samantha Strooband

 

 Overslag stamt uit de achtste eeuw en was oorspronkelijk een dorp van vissers en kooplieden. De naam duidt op de overslag van goederen die werden aangevoerd over de Gentse Vaart en overgeladen op kleinere schepen voor het transport naar Gent.
De Belgisch-Nederlandse grens, die dwars door Overslag loopt, wordt afgebakend met zogenoemde Oostenrijkse grenspalen. Deze vierkante stenen palen zijn geplaatst in 1770 in de periode (1713 tot 1795) dat de Zuidelijke Nederlanden (het huidige België) onder het Oostenrijkse keizerrijk vielen.

Overslag heeft een oppervlakte van bijna 14 hectaren. Op 1 januari 2024 had Overslag 253 inwoners, 136 mannen en 117 vrouwen.

Wijkplatform Overslag

Vergaderschema

Op de kalender vindt u de vergaderdata van wijkplatform Overslag.

Contactpersoon: dhr. J. Piot
Telefoonnummer: 32 47 62 34 95
E-mail: john.piot@scarlet.be

Buurt-, dorps- en wijkcentra
  • Buurthuis 't Hoeksken
Werkzaamheden
  • Actuele werkzaamheden in Overslag