Zaamslag

Wijkwethouder: Jurgen Vervaet
Wijkcoördinator: Samantha Strooband

Oud gemeentehuis Zaamslag

Zaamslag is één van de oudste dorpen van de gemeente. De eerste vermelding dateert al uit 1163. De rijke historie van het dorp kent een kasteel met kasteelheren, kerken, Tempeliers en veel rampspoed tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Vanaf 1648 werd het dorp herbouwd in de vorm zoals het nu is. De roemruchte geschiedenis van Zaamslag kan middels een mooie wandelroute langs informatiepanelen worden verkend. De route leidt langs de restanten van het kasteel, historische plaatsen en monumentale gebouwen. Het Stropielekkersdorp kent een actieve middenstand, waardoor er veel bedrijven en winkels te vinden zijn.

De kern heeft een oppervlakte van 77 hectare. Op 1 januari 2024 had Zaamslag 2.713 inwoners, 1.356 mannen en 1.357 vrouwen.

Dorpsraad Zaamslag

Vergaderschema

aanvang 19:30 uur in 't Stropievat. Let op: u moet zich hiervoor vooraf aanmelden! Stuur een e-mail naar lahamelink@zeelandnet.nl

Op de kalender vindt u de vergaderdata van dorpsraad Zaamslag.

Contactpersoon: dhr. K. Houg
Telefoonnummer: 06-13138794
E-mail: kowoag56@outlook.com

Buurt- dorps- & wijkcentra
  • 't Stropievat
Werkzaamheden
  • Actuele werkzaamheden in Zaamslag