Werkzaamheden Zaamslag

Reiniging en inspectie riolering 2021.

Jaarlijks reinigen en inspecteren we een groot aantal riolen. Dit jaar gaan we onder andere aan de slag de Griete, Reuzenhoek en buurtschappen Val en Kwakkel.
Totaal reinigen en inspecteren we circa 14 km hoofdriolering. De diameters variëren van 200 mm tot en met 1250 mm. Onze spoelwagen van team Stadsservice reinigt de helft van de te inspecteren riolering, de andere helft laat de aannemer doen die de rioolinspecties uitvoert.
M.J. Oomen Leidingtechniek BV voert de werkzaamheden uit. Woensdag 24 februari starten ze en volgens planning zijn ze vrijdag 19 maart 2021 gereed.
Het werk is gezamenlijk met reinigings- en inspectiewerk voor de gemeenten Hulst en Sluis aanbesteed.

Rioolinspectie

Reinigen en inspecteren.
Het reinigen gebeurt door een spoelwagen die onder hoge druk water in het riool spuit. Het spoelwater en los gespoten vuil wordt hierna opgezogen door dezelfde wagen. Na de reiniging rijdt een mobiele camera, bestuurt vanuit de inspectiewagen, door het riool om de staat ervan vast te leggen. We kunnen daarna beoordelen of onderhoudsmaatregelen aan de riolering op korte of langere termijn nodig zijn.

Verkeershinder.
De spoelwagen stelt zich boven de inspectieputten van het riool op. Omdat deze bijna altijd midden in de straat liggen zal mogelijk enige verkeershinder ontstaan. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Voor uitvoering van het reinigingswerk is de heer M. IJzerman van ons team Techniek contactpersoon (14 0115).