Werkzaamheden Zaamslag

Onderhoud aan gemalen drukriolering.

In het buitengebied van onze gemeente hebben we veel drukriolering liggen. In deze gebieden lozen de woningen op rioolgemalen. Deze gemalen voeren het afvalwater via persleidingen naar de kernen en de rioolzuiveringsinstallatie.
In de jaren 80 en 90 zijn veel van deze drukrioleringen in het buitengebied aangelegd. De rioolgemalen zijn onderhouden en regelmatig geïnspecteerd. Bij een groot aantal is inmiddels de technische staat van de rioolpompen dusdanig, dat ze vervangen moeten worden. Hiervoor hebben we opdracht gegeven aan het bedrijf Kanters B.V. uit Veghel. Met de vervanging van de pompen reinigen ze de betonputten, passen ze gelijk de elektrische installaties aan en optimaliseren ze de besturing van de pompen. Ook vernieuwen ze een aantal vlotters en schakelkasten.

Totaal gaan we op 114 locaties aan de slag. Deze zijn gelegen in de polders tussen Zaamslag en Zuiddorpe. Ook rondom Zandstraat zijn er een aantal rioolgemalen die gerenoveerd moeten worden.

Kanters B.V. gaat vanaf eind februari aan de slag. Volgens planning zijn ze eind juli 2020 gereed. Bewoners worden op de hoogte gebracht wanneer er aan de rioolgemalen gewerkt wordt. De afvoeren zijn dan tijdelijk gestremd. Daar in de meeste gevallen de gemalen in de bermen staan, dienen er minimale verkeersmaatregelen genomen te worden om de het werk uit te voeren.

Voor Zaamslag betreft het rioolgemalen aan de Kraagdijk, de Terneuzensestraat en aan de Ronde Putten (Capellestraat eo).

Voor eventuele vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer L. Bolleman van ons team Techniek (14 0115).