Reacties en antwoorden op vergroenen binnenstad Terneuzen

 

Is het in Terneuzen toegestaan om een geveltuintje te maken? Zo ja, hoeveel cm mag dat dan voor de woning?

We hebben geen gemeentelijk beleid voor het toestaan van een geveltuintje. Op dit moment worden verzoeken die hiervoor binnenkomen per geval behandeld. In 2022 gaan we na of het mogelijk is om beleidsregels te maken voor het toestaan van een geveltuintje in Terneuzen.

Verzoek om laagblijvende boompjes te planten ter hoogte van Burgemeester Geillstraat 17 en 19 (locatie 1)

Vanwege de vele kabels en leidingen in het voetpad is het niet mogelijk om boompjes te planten in het plantvak ter hoogte van Burgemeester Geillstraat 17 en 19.

Het zou wel wenselijk zijn dat als bijvoorbeeld de schilder de kozijnen komt schilderen dat hij zonder problemen of obstakels zijn stelling kan plaatsen.

Op elke locatie die we willen vergroenen in de binnenstad wordt er uiteraard rekening mee gehouden dat werkzaamheden aan de huizen mogelijk blijven. Ook dienen de gemeentelijke diensten nog steeds overal bij te kunnen.

Is het mogelijk om alle parkeerplaatsen in de binnenstad met waterdoorlatende bestrating (grasbetontegels) uit te voeren

Het eventueel toepassen van grasbetontegels hebben we in onderzoek voor de volgende fase van het vergroenen van de binnenstad. Hierover kunnen we nog geen uitsluitsel geven op dit moment.

Groene daken stimuleren

Dit idee nemen we mee voor de volgende fase van het vergroenen van de binnenstad.

Graag een leuke boom en een mooie plantenbak (waarop je eventueel kan zitten) (locatie 2)

De plantenbak met boom is gerealiseerd op locatie 2. Een zitbank achten we op deze plek niet geschikt.

Is het mogelijk om het beheer van een plantvak over te laten aan de bewoners

Daar gaan we in eerste instantie niet vanuit. Er is ook budget geregeld voor het beheer en onderhoud van de extra plantvakken voor de komende 10 jaar.

reactie 1 met relatie tot vergroenen uit de visie van omwonenden van het Pastersbos: betreffende het plein met 3 monumenten nl.: De St. Willibrordustoren, het “klooster” en de pastorie. De aanblik van dit geheel is nu die van parking en niet van een ruimte binnen deze 3-eenheid. De parkeerplaatsen verwijderen en verplaatsen rechts van het klooster, alwaar nu een drassig veld ligt met belendend een paar speeltoestellen voor de kinderen, zou de aanblik aanzienlijk verbeteren. Voor de middels lantaarnpalen aangebrachte route vanaf de sluizen, zou dit voor de gebruikers van deze route (toeristen en dagjesmensen) veel aantrekkelijker worden i.p.v. tussen geparkeerde auto’s door te moeten wandelen om de mooie locaties (toren/klooster) de bekijken.

Het herinrichten van dit gebied (o.a. vergroenen) nemen we mee bij de verdere uitwerking en uitvoering van de route Noordstraat - sluizencomplex door de binnenstad.

reactie 2 met relatie tot vergroenen uit de visie van omwonenden van het Pastersbos: dan komen we achter de toren waar mensen het tableau komen bekijken. Meestentijds ligt dit plein (openluchtkerk-) er triest bij vanwege alle takken, bladeren, vogelpoep en verwaarloosde bestrating. Idee om deze bomen mooi te kandelaberen en zodoende overlast te verminderen en ook dit gedeelte aantrekkelijk te maken voor passanten (en bewoners)?

De buitenruimte van de Willibrordustoren wordt in 2022 aangepakt. Eerst ligt de focus op de binneninrichting van de Willibrordustoren.

Fleur de binnenstad op door allereerst iedereen de gelegenheid te geven zijn / haar voordeur in een leuke kleur groen te verven. de gemeente betaalt mee. iedereen steekt elkaar aan. Moet je eens kijken wat dat voor een effect oplevert. en nee, het hoeft niet allemaal groen natuurlijk, maar wel fris en vrolijk. en dan wil iedereen natuurlijk ook wat bloemen en zo bij die nieuwe voordeur. Dit is een serieus voorstel!

Het vergroenen van de (op dit moment) 10 locaties in de binnenstad van Terneuzen krijgt zeker ook een vervolg. we kijken o.a. naar de mogelijkheid van geveltuintjes. Ook het uitdelen van plantgoed aan bewoners wordt bekeken. Het 'opfrissen' van de binnenstad met kleur (verf) voeren we allereerst uit in de openbare ruimte. We gaan de betonnen bloembakken na en kijken of deze opnieuw moeten worden geverfd. Ook gaan de we 'boogjes' in de binnenstad door Vincent van Leeuwen laten beschilderen.

Is het mogelijk om een bloembak te plaatsen op de hoek Grenulaan/Klaassenstraat?

De Grenulaan zit nog niet in deze ronde van het vergroenen, maar de suggestie nemen we in de volgende ronde.

Hier vast een reactie op de flyer ivm vergroening (klap open om vraag en antwoord te lezen)

1. Kunnen alle blinde gevels in het groen worden gezet met leibomen of heg die weinig onderhoud nodig hebben. Leibomen zijn karakteristiek ivm de oude omgeving en het zou zo mooi zijn dat het groene hart waar de leibomen al staan een vervolg krijgen en als rode draad door de wijk loopt.
Goed idee. We zullen een inventarisatie maken van blinde gevels en kijken wat de mogelijkheden zijn een volgende ronde van het vergroenen van de binnenstad.Voor wat betreft de blinde gevel / muur aan Jozinastraat parkeerplaats zijn we al aan het bekijken of het mogelijk is om daar opgaand groen te planten.

2. Plant beplanting die goed is voor de insecten (dat is dan weer heel kleurrijk wat goed past bij de speeltoestellen in de wijk)
Dit idee nemen we zeker mee. Biodiversiteit is een speerpunt voor de gemeente.

3. Vervang tegels door grastegels waar mogelijk (is goed ivm afwatering)
We zijn bezig met ramingen te maken van de kosten van het vervangen van tegels door grastegels in de binnenstad. Dit past ook in onze gemeentelijke doelstellingen voor klimaatadaptatie.

4. Deelname project tegelwippen. We hebben zelf 3 plantenbakken gezet. Zorg er voor dat toestemming kan worden gegeven voor het tegelwippen (geveltuintjes)
Zoals hierboven reeds eerder gemeld werken we aan een eenvoudige manier om aanvragen geveltuintjes (tegelwippen) toe te staan.

5. Worden de poortjes nog opgevrolijkt? Dit plan zou voor Corona worden opgepakt met Clavis.
De 'boogjes' zoals wij ze noemen worden door Vincent Van Leeuwen beschilderd, Er is met de wijkraad en bewoners overleg over wat er op de schilderingen komt. De gemeente voert dit projecdt uit in samenwerking met Clavis.