Nieuws Campus Terneuzen

Informatieavonden
  • Op zaterdag 14 oktober 2023 organiseerden we een inloop- en participatiebijeenkomst in Sportcentrum Vliegende Vaart.
  • Op 24 november 2022 organiseerden wij een informatieavond voor omwonenden, bedrijven en sportverenigingen. Bekijk hier de presentatie van deze bijeenkomst.
Besluiten gemeenteraad

De gemeenteraad heeft op diverse momenten besluiten genomen over Campus Terneuzen.

  • Op 14 december 2023 besloot de gemeenteraad positief over de ambities voor Campus Terneuzen en over het beschikbaar stellen van budget voor de verdere voorbereidingen.
  • Op 6 juli 2023 heeft de raad ingestemd met het vormen van een bestemmingsreserve voor Campus Terneuzen.
  • Op 15 december 2022 heeft de gemeenteraad de locatie Vliegende Vaart aangewezen als ontwikkellocatie.
  • Op 17 december 2020 nam de gemeenteraad een principebesluit over de nieuwe huisvesting voor het voortgezet onderwijs.
Documenten