DOW Benelux B.V. presentatie

Dow is sinds 1965 actief in Zeeland, en dat willen we ook de komende decennia blijven door op een schone en duurzame manier onze producten te maken. Met onze Routekaart naar nul (ons project ‘Path2Zero’) werken we toe naar nul CO₂-uitstoot in 2050, waarbij we in 2030 onze CO₂ uitstoot op onze Dow Terneuzen locatie verminderen met 42,5 procent ten opzichte van onze huidige uitstoot. Naast ons Path2Zero bekijken we hoe we andere impactvolle projecten voor onze directe omgeving kunnen realiseren. Want alleen door samen te werken kunnen we de meest dringende problemen oplossen, zoals energie- en klimaatvraagstukken. Zo onderzoeken we in een pilotproject de mogelijkheden om met onze restwarmte de woningen in Hoek duurzaam te verwarmen. Daarnaast zetten we op het gebied van circulair en duurzaam watermanagement de volgende stappen op weg naar 100 procent hergebruik van water. Op dit moment bestaat ons waterverbruik al voor 75 procent uit hergebruikt water en lokaal regenwater. Tijdens de duurzaamheidsbeurs nemen we je mee in onze zoektocht hoe we stap voor stap innovatieve projecten en duurzamere oplossingen ontwikkelen. Met als ultieme doel om te komen tot een volledig circulair productieproces bij Dow Terneuzen.

Voor meer informatie over onze duurzaamheidsprojecten en -initiatieven, neem een kijkje op het duurzaamheidsplatform www.dowcircles.nl.