Een tuin klaar voor de toekomst

Werksessie 1

Zuinig omgaan met energie, grondstoffen en onze leefomgeving is een actueel thema. In de workshop met de klimaatwatertafel laat Natuur&Zo je zien wat je wel en niet kunt doen met het regenwater. Dat kan op grote schaal, voor een bedrijf, maar ook op kleinere schaal in onze tuinen. Alle beetjes helpen om verdroging tegen te gaan! Workshop van Marijke Pool namens Natuur&Zo.