Zero emissie Transport Zeeland invites Johnny Nijenhuis

Presentatie 4

Ook voor ondernemers in Zeeland komt de klimaatopgave snel dichterbij: de sector mobiliteit in Zeeland moet in 2030 een reductie van 49% CO2 uitstoot hebben gerealiseerd.
Het doel van het project ‘Zero Emissie Transport’ is het ontwikkelen van een ‘Innovation Community Zero Emissie Transport’ binnen het platform Zeeland Connect. Hier innoveren overheid, bedrijfsleven en HZ University gezamenlijk op het gebied van Zero Emissie Transport.
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Rijk en de Provincie Zeeland, in het kader van OPZuid. Kijk hier voor meer informatie.

Over Johnny Nijenhuis

Johnny Nijenhuis gelooft heilig dat we met behulp van technologie de wereld een stukje mooier en beter kunnen maken. Daarom maakt hij technologische ontwikkelingen inzichtelijk en vatbaar voor het bedrijfsleven. Johnny heeft gewerkt in de verkoop van vrachtwagens en begrijpt dus wat een vrachtwagen is, waarvoor hij wordt gebruikt. Deze twee invalshoeken koppelt hij aan elkaar waardoor er een uniek beeld ontstaat over de toekomst van de vrachtwagen: de elektrische vrachtwagen. Johnny is er van overtuigd dat de elektrische vrachtwagen binnen een paar jaar de dieselvrachtwagen uit de markt gaat verdrukken.

Kijk voor meer informatie op de website. Of beluister de podcast.