Nieuws duurzaamheid

  • Ontwikkelingen Schone Lucht Akkoord in de gemeente Terneuzen

    19 februari 2024

    In januari 2023 ondertekende wethouder Laszlo van der Voorde (Transities klimaat en duurzaamheid) het Schone Lucht Akkoord (SLA). Samen met in- en externe betrokkenen starten we in februari 2024 met het opstellen van een uitvoeringsagenda voor het SLA. In deze uitvoeringsagenda staan luchtgerelateerde thema’s waarop wij actie moeten ondernemen. Denk hierbij aan de thema’s mobiliteit, industrie en binnenvaart.