Algemene informatie

De Witte Wijk

De Witte Wijk ligt in het zuidwesten van Sas van Gent, tussen de Poeldijk en de Alexanderstraat. De wijk werd gebouwd in de jaren 50 van de vorige eeuw. De naam komt vooruit uit het witte beton aan de buitenkant van de toenmalige woningen. De wijk bestond oorspronkelijk uit rijwoningen in de sociale huursector. Ruim tien jaar geleden sloopte Woongoed de eerste woningblokken. Uiteindelijk slopen zij, op twee woningblokken aan de Poeldijk na, alle woningen. In 2022 maakte Woongoed een start met de bouw van nieuwe woningen in de Witte Wijk.

Inrichtingsplan Witte Wijk - september 2023

Inrichtingsplan Witte Wijk - september 2023

Stedenbouwkundig plan

Op 20 september 2022 stemde het college in met het stedenbouwkundig plan voor de Witte Wijk. In het stedenbouwkundig plan staat hoe de wijk er in grote lijnen uit komt te zien. Bij de uitwerking kunnen kleine dingen wijzigen. Er komen in totaal dertig nieuwe woningen, de straten worden vernieuwd en we leggen een nieuw park aan. Het stedenbouwkundig plan is hieronder te vinden.

Stedenbouwkundig plan Witte Wijk

Afbeelding stedenbouwkundig plan

Inrichtingstekening park Witte Wijk

Hieronder ziet u de inrichtingstekening van het toekomstige park in de Witte Wijk in Sas van Gent.

Schetsontwerp Witte Wijk

Legenda