Nieuwsbrief februari 2023

download deze nieuwsbrief in pdf

Nieuwsbrief Herstructurering Witte Wijk Sas van Gent

Februari 2023


Beste inwoners van Sas van Gent,

Sas van Gent krijgt een nieuwbouwwijk. De komende jaren komen in de Witte Wijk ruim dertig nieuwe woningen. De afgelopen jaren sloopte Woongoed Zeeuws-Vlaanderen meerdere woningen in de wijk. Ook op dit moment vinden nog sloopwerkzaamheden plaats. Tegelijkertijd start de ontwikkeling van een nieuwe wijk. In deze nieuwsbrief informeren wij u over de stand van zaken van de herstructurering van de Witte Wijk.

De Witte Wijk

De Witte Wijk, in het zuidwesten van Sas van Gent, tussen de Poeldijk en de Alexanderstraat, werd gebouwd in de jaren 50 van de vorige eeuw. De wijk bestond oorspronkelijk uit rijwoningen in de sociale huur. Ruim tien jaar geleden sloopte Woongoed de eerste woningblokken. Uiteindelijk slopen zij, op twee woningblokken aan de Poeldijk na, alle woningen. Vorig jaar maakte Woongoed een start met de bouw van nieuwe woningen in de Witte Wijk.

Stedenbouwkundig plan

In september vorig jaar stelde het college een nieuw stedenbouwkundig plan voor de Witte Wijk vast. In het plan blijven de straten op dezelfde plek liggen. Centraal in de wijk, tussen de Alexanderstraat en de Julianastraat, komt een park. Rond het park komen verschillende typen woningen. Woongoed realiseert in de Witte Wijk nog veertien energiezuinige multifunctionele sociale huurwoningen. Daarnaast geeft de gemeente bouwkavels uit. Op deze kavels kunnen kopers zelf een woning (laten) bouwen. Ook worden enkele rijwoningen en twee-onder-een-kapwoningen gerealiseerd. De gemeente zoekt hiervoor een projectontwikkelaar, die de woningen kan ontwikkelen en verkopen.

Planning

Het komende jaar vinden nog diverse sloopwerkzaamheden plaats. In het voorjaar van 2023 start Woongoed met het realiseren van vijf energiezuinige multifunctionele woningen in de Frisostraat en vier woningen in de Alexanderstraat. De woningen zijn eind 2023 gereed. Vervolgens richt de gemeente de Frisostraat en de Mauritsstraat opnieuw in. De gemeente streeft ernaar om na de zomer van 2023 de bouwkavels te verkopen.
De planning voor de verkoop van de overige woningen maakt de gemeente samen met de nog te selecteren projectontwikkelaar.

Openbare ruimte

In de Witte Wijk leggen we een nieuw park aan. Daarnaast worden de straten in de wijk vernieuwd. De komende maanden maakt de gemeente hiervoor een inrichtingsplan. Omwonenden, toekomstige bewoners en andere belangstellenden kunnen meepraten over de inrichting van de openbare ruimte.

Bijeenkomst inrichting openbare ruimte

Op woensdag 1 maart 2023 organiseert de gemeente een bijeenkomst over de inrichting van de openbare ruimte en de voortgang van de verschillende werkzaamheden in de wijk. De avond begint om 19.30 uur en vindt plaats in de Statie, Canadalaan 2 in Sas van Gent. Iedereen is van harte welkom!

Informatieavond ‘Wonen in Sas’

Op maandag 6 maart organiseert de Stadsraad Sas van Gent weer een informatieavond over ‘Wonen in Sas’. Tijdens deze avond wordt u bijgepraat over de plannen voor nieuwe woningen en appartementen in Sas van Gent. De gemeente is hier aanwezig om een toelichting te geven op het plan voor de Witte Wijk. De avond begint om 19.30 uur en vindt plaats in de Statie.

Aanmelden nieuwsbrief

Deze nieuwsbrief verspreiden we eenmalig huis aan huis in Sas van Gent. Wilt u op de hoogte blijven over de voortgang van de ontwikkeling van de Witte Wijk? Geef u dan op voor de digitale nieuwsbrief.