Planning

De volgende planning is onder voorbehoud van wijzigingen.

Planning

Datum

Opstellen inrichtingsplan januari - juni 2023
Sloop woningen Julianastraat en Irenestraat december 2022 - maart 2023
Bouw woningen Frisostraat en Alexanderstraat mei 2023 - december 2023
Uitgifte kavels Irenestraat september 2023
Uitwerken woningen Julianastraat en Alexanderstraat september 2023 - december 2023
Inrichten Mauritsstraat - Frisostraat januari 2024 - juni 2024