Citymarketing Terneuzen

Citymarketing Terneuzen

Citymarketing Terneuzen is de officiële marketing organisatie voor de promotie van de regio op het gebied van wonen, toerisme en zakelijke ontwikkelingen in Terneuzen. Wij zijn trots op Terneuzen en willen de stad graag vooruit brengen. Wij heten u van harte welkom in onze stad en openen de deuren van Terneuzen graag voor u als investeerder, ondernemer, (toekomstige) bezoeker en bewoner.

Wij bieden onpartijdige en brede ondersteuning aan organisatoren van evenementen en bedrijven die hun bedrijf willen vestigen in Terneuzen. Wij geloven in de kracht van samenwerken. We werken dan ook dagelijks samen met veel partijen in de stad, waaronder overheidsinstanties, bedrijven, onderwijsinstellingen, belangenverenigingen, enz.

www.ervaarterneuzen.nl

Wat is Bureau Citymarketing Terneuzen?

Bureau Citymarketing is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Strategie Citymarketing Terneuzen (2022-2026) die is vastgesteld door de gemeenteraad. Daarbij wordt nauw samengewerkt met partijen in de stad.  

Wij zorgen er samen voor dat Terneuzen zichtbaar is, binnen én buiten de stad. Het bureau toont het aanbod en zet breed in op het aantrekken en inspireren van inwoners, bedrijven én bezoekers. Dat versterkt de leefbaarheid én de lokale economie van de stad. Bureau Citymarketing Terneuzen is een onafhankelijke stichting.

Hoe doen wij dat?

Zowel in strategie als uitvoering verzorgen wij de marketing van Terneuzen. Bureau Citymarketing zet stoer en gastvrij Terneuzen in de kijker. Zodat meer mensen bewust kiezen voor deze parel aan de Westerschelde en hen te overtuigen dat het hier, in het bourgondische Zeeuws-Vlaanderen, goed wonen, werken en recreëren is. Om dit te realiseren focussen wij ons op het vergroten van de naamsbekendheid van Terneuzen, het verbeteren van het imago, het intensiveren van de stadspromotie en het vergroten van de aantrekkingskracht van de stad. Hierbij is de samenwerking met de gemeente Terneuzen, lokale ondernemers(organisaties), het bedrijfsleven en de inwoners enorm belangrijk.

Het accent van de gekozen strategie ligt voornamelijk op de centrale thema’s ‘haven, water en centrum’. Naast deze thema’s heeft de stad natuurlijk het onderscheidend vermogen van de Vliegende Hollander. De gekozen kernwaarden voor het op- en uitbouwen van het merk ‘Terneuzen’ zijn: ondernemend, gastvrij, productief, stoer, krachtig, allure, lef en thuis voelen.

Voor wie?

Het bureau heeft drie verschillende doelgroepen vastgesteld waar zij haar activiteiten op richt:

  • Inwoners: We laten zien dat de stad een aantrekkelijke stad is om in te wonen en recreëren. Daarnaast vergroten we het aanbod zodat er voor iedereen iets te doen is. Onze (nieuwe) inwoners zijn de ambassadeurs van de stad!

  • Bedrijven: We laten zien dat Terneuzen een uitstekend werk- en vestigingsklimaat is. We zijn trots op onze ondernemers en vervullen een netwerkfunctie binnen de zakelijke markt. Nieuwe ondernemers wijzen we op weg.

  • Bezoekers: We verleiden onze gasten een bezoek te doen aan onze stad, om ze langer te doen verblijven én met een positieve ervaring een herhaalbezoek te stimuleren.

Contactgegevens

Bureau Citymarketing Terneuzen
Postbus 1033
4530 GA Terneuzen

citymarketing@ervaarterneuzen.nl
www.ervaarterneuzen.nl
Facebook
Instagram