Coronavirus en ondernemers

Het coronavirus kan gevolgen hebben voor uw bedrijf en uw werknemers. U kunt zich voorbereiden op mogelijke bedrijfsrisco’s. Op deze pagina leest u waar u rekening mee kunt houden. En bij welke overheidsorganisaties u terechtkunt voor advies of om zaken te regelen.

RESULTATEN VRAGENLIJST IMPACT CORONAVIRUS OP ONDERNEMERS

De gevolgen van de coronacrisis zijn groot. Ook voor u als ondernemer. Door middel van een korte vragenlijst (10 vragen, 5 minuten) heeft de gemeente Terneuzen de impact van het coronavirus op uw onderneming gepeild. De resultaten kan je hier vinden.

Nieuwsbrief voor ondernemers in de gemeente Terneuzen

Wilt u op de hoogte blijven over het nieuws voor ondernemers in de gemeente Terneuzen? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief via het AANMELDFORMULIER.

 

Regelingen voor ondernemers
 

Update verlenging en uitbreiding noodpakket door kabinet voor ondernemers

Het kabinet heeft het noodpakket banen en economie en de belastingmaatregelen verlengd tot 1 oktober en uitgebreid met een nieuwe regeling: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL). MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen via deze regeling - bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) - een belastingvrije tegemoetkoming van het ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen.

Waar kunnen ondernemers terecht?
Alle informatie over de verschillende financiële regelingen is te vinden op de website van de Rijksoverheid.
Ondernemers melden zich voor de kredietregelingen bij hun kredietverstrekker, bijvoorbeeld een bank. De regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW) loopt via het UWV en ondersteuning zelfstandige ondernemers (TOZO) via de gemeente. Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB wordt via RVO opengesteld. Voor belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk.
Bij andere vragen over corona kunnen bedrijven kijken op Rijksoverheid.nl/noodpakket of op de website van de Kamer van Koophandel. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam via 0800-2117.

Tijdelijke vergunning uitbreiding terras aanvragen

Als ondernemer kan u een tijdelijke vergunning aanvragen voor de uitbreiding van uw terras via DigiD of e-herkenning. Het aanvraagformulier heet wijziging inrichting horeca. Er zijn voorwaarden verbonden aan deze tijdelijke vergunning. Alle horecaondernemers hebben deze voorwaarden per brief ontvangen. Heeft u nog vragen, dan kan u contact opnemen met Peter Verploeg, bedrijfscontactfunctionaris, via 06-53731123 of e-mail of met Irene Dimmers, via 06-10930360 of e-mail.

Ondernemers en ZZP'ers: inkomensondersteuning aanvragen (Tozo)

Tozo 2.0

Vanaf 1 juni kunt u bij ons Tozo 2.0 aanvragen. Heeft u eerder al een Tozo aanvraag bij ons gedaan, dan kunt u deze aanvraag verlengen. Op die manier hoeft u niet alle bewijsstukken opnieuw in te leveren. U heeft wel het zaaknummer nodig van uw oude Tozo aanvraag. Het zaaknummer kunt u opzoeken op uw Persoonlijke Informatie Pagina.

Uw gezinsinkomen doorgeven

Als u Tozo 2.0 aanvraagt, dan vragen wij u om uw toekomstige gezinsinkomen in te schatten. U kunt ons Inkomstenformulier gebruiken om uw gezinsinkomen aan ons door te geven. Vul het inkomensformulier in. Sla het hele document op en voeg het document toe aan uw Tozo 2.0 aanvraag of aan uw verlengingsaanvraag.
Wij kunnen ons voorstellen dat u uw inkomsten voor de maanden waarover u de Tozo aanvraagt nog niet goed kunt inschatten. Maak dan een zo goed mogelijke benadering. Als blijkt dat uw schatting niet correct is, geeft u de werkelijke netto inkomsten direct aan ons door. We verrekenen deze inkomsten met de uitbetaling van de maand erna. Het is ook mogelijk dat u dit bedrag na de laatste maand van uw uitkering moet terugbetalen. U heeft een inlichtingenplicht. Achteraf kan de gemeente uw opgegeven netto inkomen controleren.

Hoe kun je een aanvraag voor Tozo 2.0 indienen?

Als u eerder al een Tozo aanvraag heeft gedaan kies dan de button 'Aanvraag Tozo 2.0 (verlenging)'. Bij deze aanvraag hoeft u niet opnieuw alle bewijsstukken in te leveren. U heeft wel uw zaaknummer nodig van uw vorige Tozo aanvraag. Het zaaknummer kunt u opzoeken op uw Persoonlijke Informatie Pagina.

Aanvraag Tozo 2.0 (verlenging) >

Als u niet eerder een Tozo aanvraag heeft gedaan kies dan de button 'Aanvraag Tozo 2.0'.

Aanvraag Tozo 2.0 >

 

Voor wie is Tozo 2.0?

Tozo 2.0 is er voor de zelfstandige die:

  • een huishoudinkomen heeft onder het sociaal minimum, en/of
  • wiens bedrijf geldproblemen heeft als gevolg van de coronacrisis en
  • voldoet aan de voorwaarden zoals aangegeven op de website www.krijgiktozo.nl.

Wanneer kun je Tozo 2.0 aanvragen?

Tozo 2.0 is aan te vragen vanaf 1 juni 2020 tot en met 30 september 2020. Als u (gedeeltelijk) aan het werk mag in uw branche, dan raden wij aan om de aanvraag pas achteraf in te dienen. U kunt dan direct uw werkelijke inkomen doorgeven. Als u voorlopig nog niet aan het werk mag, dan kunt u nu al een aanvraag doen.

Let op: Op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers "hulp" bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer ook geen extra kosten te maken. Wij helpen u graag bij uw aanvraag. Neemt u contact met ons op. Zie voor de mogelijkheden onze contactpagina.

Coronavirus: overbruggingskrediet gericht op startups en scale-ups (COL)

Groeibedrijven kunenn een aanvraag indienen voor een speciaal overbruggingskrediet, de zogenaamde Corona-Overbruggingslening (COL). Dit kan bij de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), die deze regeling op verzoek van het kabinet uitvoeren.

Tegemoetkoming schade COVID-19 van € 4.000,00 voor ondernemers (TOGS)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) geopend. Deze kabinetsmaatregel, eerder bekend gemaakt als Noodloket, is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen van het kabinet in de coronacrisis. Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro om met name hun vaste lasten te kunnen betalen. Deze regeling geldt ook voor ondernemers in de non-food sector. Aanvragen kunnen door ondernemers worden ingediend via rvo.nl/tegemoetkomingcorona van vrijdag 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020.

Verzoek om uitstel van betaling voor uw factuur van de gemeente Terneuzen

Heeft u een factuur ontvangen van de gemeente Terneuzen en wilt u hiervoor een verzoek doen voor uitstel van betaling? Dan kunt u onderstaand formulier 'verzoek uitstel van betaling' indienen.

Formulier verzoek uitstel van betaling

 

Informatie
 

Snel Ondernemers Support (SOS) van Dockwize

Om Zeeuwse ondernemers te helpen het hoofd boven water te houden heeft Dockwize het SOS programma ontwikkeld. SOS staat voor snel ondernemers support waarbij een team van experts met de ondernemer aan de slag gaat om niet alleen de crisis te overleven, maar er ook sterker uit te komen.
Het SOS programma van Dockwize is een online programma waarin ondernemers individueel worden begeleid door een team van experts. Zij krijgen in korte tijd inzicht in de huidige situatie en financiële mogelijkheden en krijgen concrete handvatten en ideeën om de schade te beperken. Belangrijker nog is dat er gebouwd wordt aan een positieve toekomst door middel van een concreet actieplan, waarvan ook de implementatie wordt opgevolgd. Deelname aan het programma is kosteloos en ondernemers kunnen zich vanaf nu gratis aanmelden.

Corona maatregelen in verband met werken over de grens

Grensarbeid tijdens de Corona crisis levert veel vragen op. In dit artikel vind je links naar actuele informatie voor grensarbeiders.  Dit artikel wordt wekelijks geactualiseerd.

Coronaprotocollen per branche online

Op de website MijnCoronaprotocol kunnen ondernemers zien welke coronaprotocollen gelden specifiek voor hun branche. Ook staan er praktijkvoorbeelden op, zoals ‘Hoe pas je je kledingwinkel aan?’ en 'Hoe ga je om het delen van gereedschap in de bouw?’. De website is een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland, in samenwerking met de Rijksoverheid.

Coronavirus en ondernemen (Ondernemersplein)

Het Coronavirus kan gevolgen hebben voor uw bedrijf en uw werknemers. U kunt zich voorbereiden op mogelijke bedrijfsrisco’s. Op de website van het Ondernemersplein leest u waar u rekening mee kunt houden.

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) informatie maatregelen Coronavirus

Maandagavond 23 maart 2020 maakte het kabinet tijdens een persconferentie aangescherpte maatregelen bekend om het coronavirus onder controle te krijgen. Op de website van Koninklijke Horeca Nederland lees je meer over de aangescherpte maatregelen.

 

Stel uw vragen
 

Veelgestelde vragen in Zeeland rondom Corona (COVID-19)

Op de website van ZEELANDveilig kan je terecht met je vragen over het Coronavirus.

Zeeuws Loket voor ondernemers

Zeeuwse ondernemers kunnen bij de Provincie, gemeente, Impuls en bij VNO-NCW Zeeland terecht met hun vragen. Het Zeeuws Loket: is te bereiken tijdens kantooruren via e-mail. Meer info op de pagina Coronavirus en ondernemers van de Provincie Zeeland.

KVK Coronaloket

Bij het KVK Coronaloket kun je terecht met al je ondernemersvragen. Telefoonnummer: 0800-2117 (op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur).

Sabewa Zeeland gaat coulant om met invordering van gemeentelijke- en waterschapsbelastingen

Door de situatie rondom het Coronavirus heeft Nederland vergaande maatregelen moeten nemen. Deze maatregelen hebben gevolgen voor ondernemers. Om die reden heeft Sabewa Zeeland besloten coulant om te gaan met de invordering van de gemeentelijke- en waterschapsbelastingen. Heeft u vragen over uw betaling? Neemt u dan contact op met Sabewa Zeeland. Dit kunt u doen door te mailen of een contactformulier in te vullen op de website www.sabewazeeland.nl.

 

English information
 

Your company and the Coronavirus

The Dutch government is taking measures to help entrepreneurs affected by the crisis. Read more about these measures on the website business.gov.nl

COVID-19 Impact on Business in the Netherlands - overview of key websites (Invest in Holland)

Please find an overview of key websites that provide up-to-date information and guidance on COVID-19 related matters in the Netherlands. Additionally, the NFIA team worldwide is here for you. Should you have any further questions, please do not hesitate to reach out to Invest in Holland.