Coronavirus en ondernemers

Het coronavirus kan gevolgen hebben voor uw bedrijf en uw werknemers. U kunt zich voorbereiden op mogelijke bedrijfsrisco’s. Op deze pagina leest u waar u rekening mee kunt houden. En bij welke overheidsorganisaties u terechtkunt voor advies of om zaken te regelen.

RESULTATEN VRAGENLIJST IMPACT CORONAVIRUS OP ONDERNEMERS

De gevolgen van de coronacrisis zijn groot. Ook voor u als ondernemer. Door middel van een korte vragenlijst (10 vragen, 5 minuten) heeft de gemeente Terneuzen de impact van het coronavirus op uw onderneming gepeild. De resultaten kan je hier vinden.

Nieuwsbrief voor ondernemers in de gemeente Terneuzen

Wilt u op de hoogte blijven over het nieuws voor ondernemers in de gemeente Terneuzen? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief via het AANMELDFORMULIER.

 

Regelingen voor ondernemers
 

Tijdelijke vergunning uitbreiding terras aanvragen

Als ondernemer kan u een tijdelijke vergunning aanvragen voor de uitbreiding van uw terras via DigiD of e-herkenning. Het aanvraagformulier heet wijziging inrichting horeca. Er zijn voorwaarden verbonden aan deze tijdelijke vergunning. Alle horecaondernemers hebben deze voorwaarden per brief ontvangen. Heeft u nog vragen, dan kan u contact opnemen met Peter Verploeg, bedrijfscontactfunctionaris, via 06-53731123 of e-mail of met Irene Dimmers, via 06-10930360 of e-mail.

Coronavirus: verlenging en uitbreiding noodpakket banen en economie

Ondernemers en werkenden krijgen ook de komende periode financiële ondersteuning vanwege de aanhoudende impact van het coronavirus. Het eerste noodpakket banen en economie loopt door en het kabinet neemt nieuwe uitzonderlijke maatregelen. De ministers en staatssecretarissen van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben het noodpakket banen en economie 2.0 aan de Tweede Kamer aangekondigd. Deze maatregelen volgen op het eerste noodpakket (17 maart) en diverse tussentijdse economische regelingen.

750 miljoen euro extra corona-overbruggingskrediet gericht op kleine bedrijven

De Nederlandse staat maakt 750 miljoen euro extra aan overbruggingskredieten mogelijk voor ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte (van 10.000 tot 50.000 euro). De regeling krijgt de naam Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC) en is mede op initiatief van de banken tot stand gekomen. De overheid staat voor 95% garant (713 miljoen euro). De leningen zullen worden verstrekt door de banken en een rente hebben van maximaal 4%. Ook niet-bancaire geaccrediteerde financiers kunnen de lening verstrekken. Naar verwachting kunnen enkele tienduizenden ondernemingen gebruik maken van de lening.

De regeling is vanaf half mei beschikbaar. Ondernemers melden zich voor deze kredietregeling (en andere regelingen zoals de BMKB en GO) bij hun kredietverstrekker, bijvoorbeeld hun bank.

Ondernemers en ZZP'ers: inkomensondersteuning aanvragen / toevoegen bestanden / wijzigingen doorgeven (Tozo)

Heeft u vóór 3 april inkomensondersteuning (Tozo of BBZ) aangevraagd? Dan moet u aanvullende bewijsstukken aan ons doorsturen. Deze bewijsstukken zijn nodig voor het beoordelen van de aanvraag. Voor het versturen van de bestanden of het wijzigen van een eerdere aanvraag heeft u uw zaaknummer en uw DigiD nodig. Uw zaaknummer staat in de eerdere ontvangstbevestiging die u per e-mail van ons heeft ontvangen. Heeft u deze e-mail niet (meer)? Dan kunt u met DigiD inloggen op uw persoonlijke gemeentepagina. Hier staat uw aanvraag en het bijbehorende zaaknummer.

Toevoegen bestanden Tozo aanvraag >


Heeft u al bestanden doorgestuurd, maar wilt u nog iets wijzigen of aanvullen? Of wijzigt er iets in uw situatie? Dan kunt u dit doorgeven via de knop 'Wijzigingen doorgeven Tozo'.

Wijzigingen doorgeven Tozo >

 

Let op: Op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers "hulp" bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer ook geen extra kosten te maken. Wij helpen u graag bij uw aanvraag. Neemt u contact met ons op. Zie voor de mogelijkheden onze contactpagina.

 

Heeft u nog geen aanvraag gedaan en bent u ondernemer of ZZP'er en woont u in de gemeente Terneuzen? Dan kunt u bij ons een tijdelijke inkomensondersteuning aanvragen als dit nodig is vanwege de corona-maatregelen.

Stap 1: doe de check met de beslisboom op https://www.krijgiktozo.nl/ en kijk of u in aanmerking komt voor de Tozo regeling

Stap 2: als u de beslisboom van stap 1 hebt doorlopen, gebruik dan onderstaande knop 'Tozo aanvragen'. Voor het doorgeven van uw verzoek heeft u DigiD nodig.

Nieuwe Tozo aanvraag >

Coronavirus: overbruggingskrediet gericht op startups en scale-ups (COL)

Groeibedrijven kunenn een aanvraag indienen voor een speciaal overbruggingskrediet, de zogenaamde Corona-Overbruggingslening (COL). Dit kan bij de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), die deze regeling op verzoek van het kabinet uitvoeren.

Tegemoetkoming schade COVID-19 van € 4.000,00 voor ondernemers (TOGS)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) geopend. Deze kabinetsmaatregel, eerder bekend gemaakt als Noodloket, is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen van het kabinet in de coronacrisis. Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro om met name hun vaste lasten te kunnen betalen. Deze regeling geldt ook voor ondernemers in de non-food sector. Aanvragen kunnen door ondernemers worden ingediend via rvo.nl/tegemoetkomingcorona van vrijdag 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020.

Vignet voor grensarbeiders met cruciale beroepen

Grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen kunnen vanaf 22 maart een vignet gebruiken om sneller de grens tussen België en Nederland te passeren. Het vignet dient om te voorkomen dat grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen worden opgehouden bij de grens en kan enkel door hen worden gebruikt

Zie bericht van de Rijksoverheid.

Het vignet is aan te vragen op de website van het Nationaal Crisiscentrum.

Verzoek om uitstel van betaling voor uw factuur van de gemeente Terneuzen

Heeft u een factuur ontvangen van de gemeente Terneuzen en wilt u hiervoor een verzoek doen voor uitstel van betaling? Dan kunt u onderstaand formulier 'verzoek uitstel van betaling' indienen.

Formulier verzoek uitstel van betaling

 

Informatie
 

Snel Ondernemers Support (SOS) van Dockwize

Om Zeeuwse ondernemers te helpen het hoofd boven water te houden heeft Dockwize het SOS programma ontwikkeld. SOS staat voor snel ondernemers support waarbij een team van experts met de ondernemer aan de slag gaat om niet alleen de crisis te overleven, maar er ook sterker uit te komen.
Het SOS programma van Dockwize is een online programma waarin ondernemers individueel worden begeleid door een team van experts. Zij krijgen in korte tijd inzicht in de huidige situatie en financiële mogelijkheden en krijgen concrete handvatten en ideeën om de schade te beperken. Belangrijker nog is dat er gebouwd wordt aan een positieve toekomst door middel van een concreet actieplan, waarvan ook de implementatie wordt opgevolgd. Deelname aan het programma is kosteloos en ondernemers kunnen zich vanaf nu gratis aanmelden.

Coronamonitor Zeeland

Er is een coronamonitor gemaakt voor Zeeland. De monitor geeft inzicht in de economische impact van de COVID-19 uitbraak. Het bevat een beschrijving en duiding van de zichtbare en de te verwachten gevolgen voor Zeeland. De monitor is tot stand gekomen in samenwerking met de Economic Board Zeeland, Economische Impuls Zeeland, ZB Planbureau, VNO-NCW Zeeland, Arbeidsmarktregio Zeeland, Vereniging Zeeuwse Gemeenten en Provincie Zeeland.

Deze monitor wordt regelmatig geüpdatet op de website van provincie Zeeland
Vanaf nu vindt u via deze link dus steeds de nieuwste informatie.

Informatie over grensoverschrijdende (corona gerelateerde) zaken / regelgeving

Werkgevers, werknemers en zelfstandigen kunnen met hun vragen inzake grensoverschrijdende (corona gerelateerde) zaken/regelgeving terecht bij dhr. Roy van Eeckhout. Hij is adviseur van het GrensInformatiePunt (GIP). Hij is telefonisch bereikbaar op 06-18531706 en via e-mail.

Digitale informatie sessie over Corona maatregelen en grensarbeid (tijd onafhankelijk te bekijken)

De Corona crisis houdt ons allen in de greep. België maakt massaal gebruik van Tijdelijke Werkloosheid. In Nederland ontstaan nieuwe maatregelen zoals NOW, TOZO. Aan de landsgrenzen zijn ineens grensblokkades en controles.
Maar wat betekent dat allemaal als u grensarbeider bent?

De Interregionale vakbondsraad (IVR) Schelde Kempen organiseert een digitale informatie sessie over Corona maatregelen en grensarbeid.
Deelnemen kan door op deze link https://werkenoverdegrens.eu/event/digitale-sessie-grensarbeid-en-corona/ te klikken.
Deelname is kosteloos, maar inschrijving wel noodzakelijk. Na inschrijving kunt u de informatiesessie van ongeveer 15 minuten bekijken. Vragen kunnen achteraf worden ingezonden.

Protocol verantwoord winkelen voor ondernemers (en klanten)

Met richtlijnen voor winkeliers en hun klanten willen ondernemingsorganisaties en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ervoor zorgen dat mensen zo verantwoord mogelijk hun aankopen kunnen doen en winkelmedewerkers op een veilige manier kunnen werken. De maatregelen zijn bedoeld om besmettingen met het coronavirus te voorkomen en de gevolgen van het nieuwe virus te beperken.

[Protocol verantwoord winkelen]

Coronavirus en ondernemen (Ondernemersplein)

Het Coronavirus kan gevolgen hebben voor uw bedrijf en uw werknemers. U kunt zich voorbereiden op mogelijke bedrijfsrisco’s. Op de website van het Ondernemersplein leest u waar u rekening mee kunt houden.

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) informatie maatregelen Coronavirus

Maandagavond 23 maart 2020 maakte het kabinet tijdens een persconferentie aangescherpte maatregelen bekend om het coronavirus onder controle te krijgen. Op de website van Koninklijke Horeca Nederland lees je meer over de aangescherpte maatregelen.

 

Stel uw vragen
 

Veelgestelde vragen in Zeeland rondom Corona (COVID-19)

Op de website van ZEELANDveilig kan je terecht met je vragen over het Coronavirus.

Zeeuws Loket voor ondernemers

Zeeuwse ondernemers kunnen bij de Provincie, gemeente, Impuls en bij VNO-NCW Zeeland terecht met hun vragen. Het Zeeuws Loket: is te bereiken tijdens kantooruren via e-mail. Meer info op de pagina Coronavirus en ondernemers van de Provincie Zeeland.

KVK Coronaloket

Bij het KVK Coronaloket kun je terecht met al je ondernemersvragen. Telefoonnummer: 0800-2117 (op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur).

ikmoetdigitaal.nl biedt ondernemers hulp bij innoveren en digitaliseren

Dockwize heeft het initiatief genomen de Zeeuwse ondernemers te helpen bij het innoveren en digitaliseren van hun onderneming, om zo het hoofd boven water te houden. Daarom hebben zij i.s.m. de Provincie Zeeland het online platform ikmoetdigitaal.nl gelanceerd. Hier kunnen ondernemers terecht met vragen die ze kunnen stellen in de chat die 5 dagen per week van 9:00 uur tot 17:00 uur bemand wordt door onze specialisten. Dit is kosteloos voor ondernemers.

Sabewa Zeeland gaat coulant om met invordering van gemeentelijke- en waterschapsbelastingen

Door de situatie rondom het Coronavirus heeft Nederland vergaande maatregelen moeten nemen. Deze maatregelen hebben gevolgen voor ondernemers. Om die reden heeft Sabewa Zeeland besloten coulant om te gaan met de invordering van de gemeentelijke- en waterschapsbelastingen. Heeft u vragen over uw betaling? Neemt u dan contact op met Sabewa Zeeland. Dit kunt u doen door te mailen of een contactformulier in te vullen op de website www.sabewazeeland.nl.

 

English information
 

Your company and the Coronavirus

The Dutch government is taking measures to help entrepreneurs affected by the crisis. Read more about these measures on the website business.gov.nl

COVID-19 Impact on Business in the Netherlands - overview of key websites (Invest in Holland)

Please find an overview of key websites that provide up-to-date information and guidance on COVID-19 related matters in the Netherlands. Additionally, the NFIA team worldwide is here for you. Should you have any further questions, please do not hesitate to reach out to Invest in Holland.