Coronavirus en ondernemers

Het coronavirus kan gevolgen hebben voor uw bedrijf en uw werknemers. U kunt zich voorbereiden op mogelijke bedrijfsrisco’s. Op deze pagina leest u waar u rekening mee kunt houden. En bij welke overheidsorganisaties u terechtkunt voor advies of om zaken te regelen.

Vijfde openstelling TVL-regeling

De vijfde openstelling van de Regeling subsidie vaste lasten financiering COVID-19 (TVL) gepubliceerd. Deze openstelling heeft betrekking op de periode juli, augustus en september 2021. Zowel het onderdeel voor mkb-ondernemingen als het onderdeel voor grote ondernemingen wordt opengesteld. Aanvragen voor beide onderdelen kunnen van 31 augustus 2021 (08.00 uur) tot en met 26 oktober 2021 (17.00 uur) worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het geraamd budget voor het derde kwartaal 2021 is € 1,8 miljard.

Subsidie vaste lasten mkb-ondernemingen:
Subsidie wordt enkel verstrekt aan een mkb-onderneming:

a. waarvan het omzetverlies ten minste 30% bedraagt;

b. waarvan de uitkomst van de vermenigvuldiging van A en C ten minste € 1500 bedraagt;

c. die op de peildatum in het handelsregister stond ingeschreven;

d. waarvan de hoofdactiviteit, waaronder de mkb-onderneming op de peildatum is ingeschreven in het handelsregister met de daarbij behorende code van de Standaard Bedrijfsindeling in de bijlage is opgenomen of die op de peildatum is ingeschreven in het handelsregister met een hoofdactiviteit onder de code 64.2, 64.30.3 of 70.10 van de Standaard Bedrijfsindeling en met een nevenactiviteit die in de bijlage is opgenomen;

e. die: 1°. voor zover het een mkb-onderneming, niet zijnde een horecaonderneming of een ambulante onderneming, betreft:

ten minste één vestiging heeft met een ander adres dan het privéadres van de eigenaar of eigenaren van de mkb-onderneming; of

een vestiging heeft die fysiek afgescheiden is van de privéwoning van de eigenaar of eigenaren van de mkb-onderneming en voorzien is van een eigen opgang of toegang; of

2°. voor zover het een horecaonderneming betreft ten minste één horecagelegenheid huurt, pacht of in eigendom heeft.


De subsidie voor de periode juli, augustus en september 2021 bedraagt ten hoogste € 550.000 en wordt berekend op de volgende wijze: A x B x C x D. Hierbij staat:

A voor de omzet in de referentieperiode, uitgedrukt in Euro’s;

B voor het omzetverlies, uitgedrukt in procenten;

C voor de ratio tussen de vaste kosten en de omzet van een gemiddeld bedrijf, zoals per sector genoemd in de derde kolom van de tabel in de bijlage, uitgedrukt in procenten;

D voor het subsidiepercentage, dat 100% bedraagt.


De subsidie wordt voor een onderneming in de land- en tuinbouw verhoogd met een opslag. Deze opslag wordt berekend op de volgende wijze: A x B x 21% x D.

Subsidie vaste lasten grote ondernemingen
Subsidie wordt enkel verstrekt aan een grote onderneming indien:

a. het omzetverlies van de grote onderneming of, indien de grote onderneming deel uitmaakt van een groep het omzetverlies van die groep, ten minste 30% bedraagt;

b. de uitkomst van de vermenigvuldiging van A en C voor de grote onderneming of, indien de grote onderneming deel uitmaakt van een groep, voor die groep, ten minste € 1500 bedraagt;

c. de grote onderneming die de aanvraag indient op de peildatum in het handelsregister stond ingeschreven;

d. de hoofdactiviteit waaronder de grote onderneming die de aanvraag indient op de peildatum is ingeschreven in het handelsregister met de daarbij behorende code van de Standaard Bedrijfsindeling in de bijlage is opgenomen of de grote onderneming die de aanvraag indient op de peildatum is ingeschreven in het handelsregister met een hoofdactiviteit onder de code 64.2, 64.30.3 of 70.10 van de Standaard Bedrijfsindeling en met een nevenactiviteit die in de bijlage is opgenomen;

e. in het geval dat de grote onderneming deel uitmaakt van een groep, de grote onderneming die de aanvraag indient op de peildatum in het handelsregister stond ingeschreven met een hoofdactiviteit of nevenactiviteit als bedoeld in onderdeel d, die op het moment van aanvraag representatief is voor de groep;

f. de grote onderneming die de aanvraag indient: 1°. voor zover het een grote onderneming, niet zijnde een horecaonderneming of een ambulante onderneming, betreft:

ten minste één vestiging heeft met een ander adres dan het privéadres van de eigenaar of eigenaren van de onderneming; of

een vestiging heeft die fysiek afgescheiden is van de privéwoning van de eigenaar of eigenaren van de onderneming en voorzien is van een eigen opgang of toegang; of

2°. voor zover het een horecaonderneming betreft ten minste één horecagelegenheid huurt, pacht of in eigendom heeft.


De subsidie voor de periode juli, augustus en september 2021 bedraagt ten hoogste € 600.000 en wordt berekend op de volgende wijze: A x B x C x D. Hierbij staat:

A voor de omzet in de referentieperiode, uitgedrukt in Euro’s;

B voor het omzetverlies, uitgedrukt in procenten;

C voor de ratio tussen de vaste kosten en de omzet van een gemiddeld bedrijf, zoals per sector genoemd in de derde kolom van de tabel in de bijlage, uitgedrukt in procenten;

D voor het subsidiepercentage, dat 100% bedraagt.


De subsidie wordt verhoogd met een opslag indien de subsidie wordt aangevraagd door een grote onderneming in de land- en tuinbouw. Deze opslag wordt berekend op de volgende wijze: A x B x 21% x D.

Noodlijn voor ondernemers: 088-9990000

Voor veel ondernemers is het steeds moeilijker geworden om financieel de eindjes aan elkaar te knopen. Ondernemers die hun hart willen luchten, bijvoorbeeld over hun gesloten zaak, of ondernemers die graag het verhaal over hun benarde persoonlijke situatie kwijt willen, kunnen terecht bij de noodlijn van Ondernemend Nederland (ONL) en Instituut voor het Mkb (IMK). De noodlijn voor ondernemers is te bereiken op 088-9990000.

RESULTATEN VRAGENLIJST IMPACT CORONAVIRUS OP ONDERNEMERS

De gevolgen van de coronacrisis zijn groot. Ook voor u als ondernemer. Door middel van een korte vragenlijst (10 vragen, 5 minuten) heeft de gemeente Terneuzen de impact van het coronavirus op uw onderneming gepeild in april 2020. De resultaten kan je hier vinden (pdf). In december 2020 hebben we deze peiling nogmaals herhaald. Ga naar de resultaten van de tweede peiling (pdf)

Nieuwsbrief voor ondernemers in de gemeente Terneuzen

Wilt u op de hoogte blijven over het nieuws voor ondernemers in de gemeente Terneuzen?

Meld u aan voor de nieuwsbrief voor ondernemers

 

Regelingen voor ondernemers
 

Derde steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden

De impact van het coronavirus op banen en economie houdt aan en de economische recessie is voorlopig niet voorbij. Daarom komt het kabinet met een derde steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden, dat volgt op de twee eerdere noodpakketten. Het nieuwe pakket loopt tot in 2021 en is gestoeld op drie pijlers: steun, helpen aanpassen en investeren.

Tijdelijke vergunning uitbreiding terras aanvragen

Als ondernemer kan u een tijdelijke vergunning aanvragen voor de uitbreiding van uw terras via DigiD of e-herkenning. Er zijn voorwaarden verbonden aan deze tijdelijke vergunning. Alle horecaondernemers hebben deze voorwaarden per brief ontvangen. Heeft u nog vragen, dan kan u contact opnemen met Peter Verploeg, bedrijfscontactfunctionaris, via 06-53731123 of e-mail of met Irene Dimmers, via 06-10930360 of e-mail.

Vraag een wijziging inrichting horeca aan

Ondernemers en ZZP'ers: inkomensondersteuning aanvragen (Tozo)

Tozo 5.0

Vanaf 1 juli kunt u bij ons Tozo 5.0 aanvragen. Tozo 5.0 kan ingaan op 1 juli 2021 en loopt tot uiterlijk 1 oktober 2021. Voor alle veranderingen die in Tozo 5.0 gelden, kunt u naar de website van de RIjksoverheid gaan. Tozo 5.0 is er voor de zelfstandige die:

  • een gezinsinkomen heeft onder het sociaal minimum, en
  • wiens bedrijf geldproblemen heeft als gevolg van de coronacrisis en
  • voldoet aan de voorwaarden zoals aangegeven op de website www.krijgiktozo.nl.

Bij de aanvraag geeft u uw verwachte gezinsinkomen op. Wij kunnen ons voorstellen dat u het moeilijk vindt een inkomensschatting te maken voor de hele periode dat TOZO 5.0 loopt. U kunt daarom ook tussentijds doorgeven welk inkomen u verwacht via "Mijn Gemeente". U voegt het document dan toe aan uw TOZO 5.0 zaak.

Aanvraag Tozo 5.0

Let op: Op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers "hulp" bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer ook geen extra kosten te maken. Wij helpen u graag bij uw aanvraag. Neemt u contact met ons op. Zie voor de mogelijkheden onze contactpagina 
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Naast de Tozo is er nu ook een aanvullende uitkering voor particulieren en ondernemers die moeite hebben met het betalen van hun noodzakelijke kosten. Op de webpagina over het onderwerp TONK staan de voorwaarden uitgelegd en kunt u een aanvraag doen.

NOW 3.0

NOW wordt onder aangepaste voorwaarden verlengd tot en met 30 juni 2021 en kan aangevraagd worden vanaf 16 november. NOW 3.0 geldt tot en met 30 juni 2021 en kun je per 3 maanden aanvragen.

Coronavirus: overbruggingskrediet gericht op startups en scale-ups (COL)

Groeibedrijven kunnen een aanvraag indienen voor een speciaal overbruggingskrediet, de zogenaamde Corona-Overbruggingslening (COL). Dit kan bij de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), die deze regeling op verzoek van het kabinet uitvoeren.

Verzoek om uitstel van betaling voor uw factuur van de gemeente Terneuzen

Heeft u een factuur ontvangen van de gemeente Terneuzen en wilt u hiervoor een verzoek doen voor uitstel van betaling? Dan kunt u onderstaand formulier 'verzoek uitstel van betaling' indienen.

Formulier verzoek uitstel van betaling

 

Informatie
 

Coronavirus: communicatiemiddelen preventie en publieksvragen (anderstalig)

Er zijn communicatiemiddelen in het Nederlands, in Nederlandse Gebarentaal (NGT) en eenvoudige taal beschikbaar. Bekijk daarvoor het overzicht communicatiemiddelen coronavirus. U kunt deze middelen gebruiken om te informeren over maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Anderstalig
Er zijn ook posters en social-media-banners in het Engels, Arabisch, Spaans, Pools, Turks, Papiamento en Papiamentu, Duits en Frans. Bekijk hier het overzicht van anderstalige communicatiemiddelen coronavirus.

Afsprakenkader Naleving en Handhaving Verantwoord winkelen (update 3 november)

Met het protocol ‘Verantwoord Winkelen’ zorgen we er samen voor dat iedereen zo veilig mogelijk kan winkelen en er tegelijkertijd door medewerkers veilig gewerkt kan worden. Het protocol is opgesteld om de verspreiding van het virus tegengegaan, het is dus belangrijk dat iedereen zich aan de richtlijnen houdt. De richtlijnen in het protocol gelden voor alle ondernemers, medewerkers en klanten van de detailhandel. Er wordt advies gegeven over het maximumaantal klanten per winkel, samples en proeverijen en andere hygiëne maatregelen. Ook wordt er advies gegeven over wat als je als ondernemer moet doen als je niet 1,5 meter afstand van anderen kan waarborgen.

UPDATE 3 november: Overheid en detailhandel hebben gezamenlijk een ‘Afsprakenkader Naleving en Handhaving Verantwoord Winkelen’ opgesteld.

Snel Ondernemers Support (SOS) van Dockwize

Om Zeeuwse ondernemers te helpen het hoofd boven water te houden heeft Dockwize het SOS programma ontwikkeld. SOS staat voor snel ondernemers support waarbij een team van experts met de ondernemer aan de slag gaat om niet alleen de crisis te overleven, maar er ook sterker uit te komen.
Het SOS programma van Dockwize is een online programma waarin ondernemers individueel worden begeleid door een team van experts. Zij krijgen in korte tijd inzicht in de huidige situatie en financiële mogelijkheden en krijgen concrete handvatten en ideeën om de schade te beperken. Belangrijker nog is dat er gebouwd wordt aan een positieve toekomst door middel van een concreet actieplan, waarvan ook de implementatie wordt opgevolgd. Deelname aan het programma is kosteloos en ondernemers kunnen zich vanaf nu gratis aanmelden.

Bedrijfsadvies en ondersteuning via 155-Help-een-bedrijf

Via stichting ‘155-Help-een-bedrijf’ kunt u kosteloos terecht bij het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf. Zij geven ondernemers bedrijfsadvies en ondersteuning. U kunt op werkdagen bellen met telefoonnummer 088-99 90 155 of ga naar de website www.155.nl. U kunt hier ook online een doelgroepscan doen. U weet dan voor welke regelingen u in aanmerking kunt komen.

Gratis coaching via Ondernemersklankbord

Bent u een mkb-ondernemer en heeft u problemen door de coronacrisis? Dan kunt u in 2020 gratis professionele coaching aanvragen bij Stichting Ondernemersklankbord (OKB). In een klankbordtraject van 6 maanden wordt u persoonlijk begeleid door een OKB-adviseur. Wat uw vraag ook is, uw adviseur heeft kennis van zaken én ondernemerservaring. U kunt vrijuit van gedachten wisselen en uw ideeën spiegelen. De adviseur is uw klankbord en geeft onpartijdig advies.

U kunt een klankbordtraject aanvragen via www.ondernemersklankbord.nl.

Corona maatregelen in verband met werken over de grens

Grensarbeid tijdens de Corona crisis levert veel vragen op. In dit artikel vind je links naar actuele informatie voor grensarbeiders.  Dit artikel wordt wekelijks geactualiseerd.

Coronaprotocollen per branche online

Op de website MijnCoronaprotocol kunnen ondernemers zien welke coronaprotocollen gelden specifiek voor hun branche. Ook staan er praktijkvoorbeelden op, zoals ‘Hoe pas je je kledingwinkel aan?’ en 'Hoe ga je om het delen van gereedschap in de bouw?’. De website is een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland, in samenwerking met de Rijksoverheid.

Coronavirus en ondernemen (Ondernemersplein)

Het Coronavirus kan gevolgen hebben voor uw bedrijf en uw werknemers. U kunt zich voorbereiden op mogelijke bedrijfsrisco’s. Op de website van het Ondernemersplein leest u waar u rekening mee kunt houden.

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) informatie maatregelen Coronavirus

Op de website van Koninklijke Horeca Nederland lees je meer over de maatregelen voor de horeca.

 

Stel uw vragen
 

Veelgestelde vragen in Zeeland rondom Corona (COVID-19)

Op de website van ZEELANDveilig kan je terecht met je vragen over het Coronavirus.

Zeeuws Loket voor ondernemers

Zeeuwse ondernemers kunnen bij de Provincie, gemeente, Impuls en bij VNO-NCW Zeeland terecht met hun vragen. Het Zeeuws Loket: is te bereiken tijdens kantooruren via e-mail. Meer info op de pagina Coronavirus en ondernemers van de Provincie Zeeland.

KVK Coronaloket

Bij het KVK Coronaloket kun je terecht met al je ondernemersvragen. Telefoonnummer: 0800-2117 (op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur).

Sabewa Zeeland gaat coulant om met invordering van gemeentelijke- en waterschapsbelastingen

Door de situatie rondom het Coronavirus heeft Nederland vergaande maatregelen moeten nemen. Deze maatregelen hebben gevolgen voor ondernemers. Om die reden heeft Sabewa Zeeland besloten coulant om te gaan met de invordering van de gemeentelijke- en waterschapsbelastingen. Heeft u vragen over uw betaling? Neemt u dan contact op met Sabewa Zeeland. Dit kunt u doen door te mailen of een contactformulier in te vullen op de website www.sabewazeeland.nl.

 

English information
 

Your company and the Coronavirus

The Dutch government is taking measures to help entrepreneurs affected by the crisis. Read more about these measures on the website business.gov.nl

COVID-19 Impact on Business in the Netherlands - overview of key websites (Invest in Holland)

Please find an overview of key websites that provide up-to-date information and guidance on COVID-19 related matters in the Netherlands. Additionally, the NFIA team worldwide is here for you. Should you have any further questions, please do not hesitate to reach out to Invest in Holland.