Zero Emissie Transport

Wij zijn partner van het project ‘Zero Emissie Transport’. Doel van dit project is het ontwikkelen van een ‘Innovation Community Zero Emissie Transport’ binnen het platform Zeeland Connect. In dit platform werken overheid, bedrijfsleven en HZ University gezamenlijk aan innovaties op het gebied van Zero Emissie Transport. De ambitie van de innovation community is om de logistieke MKB-ers in Zeeland warm te maken voor en te ondersteunen bij het starten en uitwerken van innovaties voor Zero Emissie Transport.

Logo subsidieverstrekkers

 

 

 

Het project Zero Emissie Transport wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Rijk en de Provincie Zeeland, in het kader van OPZuid.

Klimaatopgave

Ook voor ondernemers in Zeeland komt de klimaatopgave snel dichterbij. De sector mobiliteit in Zeeland moet in 2030 een reductie van 49% CO2 uitstoot hebben gerealiseerd. Met een vervangingstermijn van zeven jaar zullen bedrijven in 2023 stap voor stap een deel van hun vloot moeten vervangen. Dit is een complexe opgave, omdat technologie, overheidsbeleid en de markt voor zero-emissie oplossingen continu in beweging zijn. Daarnaast is ook procesinnovatie in logistieke processen nodig, omdat zero-emissie voertuigen niet een-op-een passen in de huidige logistieke operaties van bedrijven.

Meer weten?

Wilt u meer weten over Zero Emissie Transport en het project Innovation Community Zero Emissie Transport? Kijk dan op de website van Zeeland Connect.