Manifest

Vul de vragenlijst in en geef uw reactie op het manifest (5 vragen / 3 minuten)

Manifest denktank vastgoed centrum Terneuzen

Terneuzen verdient een bruisend en gastvrij centrum. Goed aanbod op de goede plek en nauwelijks leegstand. Dit gaat niet vanzelf, er is nu ruim 23% leegstand en de maatregelen van het afgelopen jaar maken het niet eenvoudiger om een boterham te verdienen in de binnenstad. Voldoende reden om samen de stap te zetten naar verbetering. Wanneer pandeigenaren, ondernemers en gemeenten de handen ineenslaan en samen aan het werk gaan, is er heel veel mogelijk.

Wij, een aantal vastgoedeigenaren uit Terneuzen, hebben de handschoen opgepakt en werkten afgelopen maanden aan een toekomstbeeld van het centrum. In een aantal werksessies is gediscussieerd, zijn keuzes gemaakt en is een toekomstscenario geschetst.
Wij kijken vanuit het belang van pandeigenaren die zoeken naar een gezond rendement op hun vastgoed. Wij, de ‘denktank vastgoed Terneuzen’, geloven dat we met dit scenario een gezonde toekomst van de binnenstad realiseren. Een toekomst zonder leegstand, met behoudt van de waarde van de panden en panden van voldoende kwaliteit.

Uitgangspunten

  • We hebben een gezamenlijke opgave en zijn samen onderdeel van de oplossing.
  • Stilzitten is geen optie, dit leidt tot een negatieve spiraal (minder bezoek, minder inkomsten, meer leegstand etc.).
  • De negatieve spiraal moet worden doorbroken.
  • Een gezonde binnenstad staat centraal, ook al raakt dit een individueel belang.
  • Goede kansen voor iedereen, ook bij veranderende omgeving en functie.

Na 6 maanden werken is ons scenario voor de toekomst vertaald naar een manifest. Dit manifest laat zien hoe wij als vastgoedeigenaren van de denktank aan de gemeente en ondernemers laten zien hoe het centrum van Terneuzen er over 10 jaar uit ziet.

Discussiepunten

Nadat wij het met elkaar eens waren, heeft de denktank dit manifest met een ambtelijke werkgroep van de gemeente Terneuzen voorbesproken. De reactie van de werkgroep is positief. Ze hebben op alle punten hun beeld gegeven en we zien dat er op 80% van de punten geen verschil van inzicht is. Op de andere 20%, denk hierbij aan vergroening van de binnenstad, het mobiliteitsplan, herinrichten Axelsedam, bedrijven niet in woonwijken, beleid Axelsestraat, is wel verschil van inzicht. Hierbij gaat het om grote wijzigingen die nader onderzoek vragen, veel budget vragen of borging in juridische kaders.

Uw reactie op het manifest

Wij hebben ons best gedaan tot dit manifest, wij delen dit graag met u en willen graag horen hoe u denkt over de toekomst van de binnenstad Terneuzen en het scenario wat wij met dit manifest neerleggen.

Naar het manifest

Vul de vragenlijst in en geef uw reactie op het manifest (5 vragen / 3 minuten)