Drank- en Horecavergunning

U heeft een drank- en horecavergunning nodig als u alcohol verkoopt in uw horecabedrijf of slijterij. Ook als u als vereniging of stichting alcohol in sportkantines of gemeenschapshuizen verkoopt, heeft u deze vergunning nodig.

Aanvragen

Voor het wijzigen of toevoegen van een leidinggevende kunt u bovenstaand formulier 'wijziging inrichting horeca' gebruiken. U dient hiervoor in te loggen met Digid of eherkenning voor bedrijven. Het formulier 'eigen verklaring leidinggevende' dient u ingevuld en ondertekend door de leidinggevende toe te voegen.

Voor het wijzigen van de inrichting kunt u het formulier formulier 'wijziging inrichting horeca' gebruiken. U dient hiervoor in te loggen met Digid of eherkenning voor bedrijven.

Als u een nieuwe drank- en horecavergunning wilt aanvragen dient u een afspraak te maken met het team Vergunningen en Handhaving van onze gemeente. Dit kunt u doen door te bellen naar 14 0115 of door een contactformulier in te dienen.
Bij het starten van een nieuwe inrichting of voortzetting van een bestaande inrichting heeft u tevens een exploitatievergunning nodig.

Voor het aanvragen van een nieuwe vergunning heeft u de volgende documenten nodig. Bij een wijziging van een vergunning zijn niet altijd alle documenten nodig. Neem hiervoor contact op.

 • Een volledig ingevuld aanvraagformulier drank- en horecavergunning;
 • Een Verklaring Sociale Hygiëne van alle leidinggevenden en van de ondernemers;
 • Een kopie van het legitimatiebewijs (geldig paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument) van alle leidinggevenden en van de ondernemers;
 • De arbeidsovereenkomst van de leidinggevenden;
 • Een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel van maximaal 6 maanden oud;
 • Een recente, gedetailleerde tekening van de inrichting van het bedrijf.
 • Het ingevulde Bibobformulier

Voorwaarden

De volgende voorwaarden gelden als u in aanmerking wilt komen voor een drank- en horecavergunning:

 • Iedere leidinggevende is minimaal 21 jaar oud.
 • Iedere leidinggevende beschikt over de Verklaring Sociale Hygiëne, staat niet onder curatele en is van goed levensgedrag.
 • Van de leidinggevenden die vermeld staan op de vergunning, moet ten minste 1 leidinggevende aanwezig kunnen zijn tijdens de openingstijden van het horecabedrijf/de slijterij.
 • De inrichting van het horecabedrijf/de slijterij voldoet aan de eisen die staan in het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet.

Paracommerciele inrichtingen

Voor horeca-inrichtingen van paracommerciele instellingen, zoals verenigingen en stichtingen, geldt een aantal aanvullende regels. Deze komen op het volgende neer:

 • Door het bestuur van een vereniging of stichting moet een bestuursreglement worden opgesteld. Daarin moeten ook huisregels staan voor het gebruik van alcohol. Als voorbeeld kunt u gebruik maken van het modelbestuursreglement van noc nsf
 • Minimaal twee leidinggevenden (leden van de vereniging of stichting) moeten beschikken over een verklaring Sociale Hygiene.
 • Barvrijwilligers moeten een verplichte instructie verantwoord alcoholgebruik hebben gevolgd.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact op te nemen met het team vergunningen van onze gemeente.