Exploitatievergunning

Begint u een horecabedrijf of neemt u een horecabedrijf over?
Bijvoorbeeld een hotel, restaurant, pension, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis, clubhuis, speelautomatenhal of coffeeshop? Dan heeft u altijd een exploitatievergunning nodig.
Uitgezonderd zijn: slijterijen, zorginstellingen en paracommerciële bedrijven.

De exploitatie mag niet in strijd zijn met het bestemmingsplan en mag de openbare orde of de woon- en leefsituatie in de omgeving niet nadelig beïnvloeden.Een bibob-toets kan deel uitmaken van de vergunningaanvraag.

Neem voor aanvraag eerst contact op met de vakafdeling.

Melding brandveilig gebruik en activiteitenbesluit milieubeheer

Als er meer dan 50 personen tegelijkertijd in het horecabedrijf aanwezig kunnen zijn, moet u een Melding brandveilig gebruik doen.

Vanuit milieuregelgeving moet u bovendien een Melding activiteitenbesluit milieubeheer doen.

Meer informatie

In artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening vindt u informatie over de exploitatie van openbare inrichtingen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Vergunningen en Handhaving, tel 14 0115.