Milieuvergunning en -melding

Zie ook deze producten

Wanneer u een bedrijf start of uw bedrijf uitbreidt, kan dat invloed hebben op de omgeving. U krijgt dan te maken met milieuregels, bijvoorbeeld op het gebied van geluid, afvalstoffen, lucht en bodem. Mogelijk moet u een melding milieubeheer doen of een omgevingsvergunning aanvragen. Dit hangt af van de mate waarin uw bedrijf het milieu belast. Op de website van RUD Zeeland vindt u meer informatie hierover.

RUD Zeeland

Uw melding/aanvraag wordt behandeld door Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD Zeeland), het centrale milieuloket van Zeeland. Zij verzorgen deze taken namens de dertien Zeeuwse gemeenten, het waterschap Scheldestromen en de provincie Zeeland.

Wij adviseren u om altijd eerst contact op te nemen met de RUD Zeeland