Alcoholwetvergunning

U heeft een alcoholwetvergunning nodig als u alcohol verkoopt in uw horecabedrijf of slijterij. Ook als u als vereniging of stichting alcohol in sportkantines of gemeenschapshuizen verkoopt, heeft u deze vergunning nodig. Het gaat hier om een vergunning volgens de Alcoholwet.

Bestaande vergunning laten aanpassen

Eigen verklaring leidinggevende

 

 • Voor het wijzigen van de inrichting kunt u via e-mail contact opnemen met mevrouw Meertens-Dimmers of mevrouw De Lange.
  Of telefonisch via 14 0115.
 • Bij de voortzetting van een bestaande inrichting heeft u tevens een exploitatievergunning nodig.
Nieuwe vergunning aanvragen

Als u een nieuwe alcoholwetvergunning wilt aanvragen, dient u een afspraak te maken met het team Vergunningen en Handhaving van onze gemeente. Dit kunt u doen door te bellen naar 14 0115 of door een contactformulier in te dienen.

Voor het aanvragen van een nieuwe vergunning heeft u de volgende documenten nodig. Bij een wijziging van een vergunning zijn niet altijd alle documenten nodig. Neem hiervoor contact op.

 • Een volledig ingevuld aanvraagformulier alcoholwetvergunning;
 • Een Verklaring Sociale Hygiëne van alle leidinggevenden en van de ondernemers;
 • Een kopie van het legitimatiebewijs (geldig paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument) van alle leidinggevenden en van de ondernemers;
 • De arbeidsovereenkomst van de leidinggevenden;
 • Een recente, gedetailleerde tekening van de inrichting van het bedrijf.
 • Het ingevulde Bibobformulier

Bij het starten van een nieuwe inrichting heeft u tevens een exploitatievergunning nodig.

Voorwaarden

De volgende voorwaarden gelden als u in aanmerking wilt komen voor een alcoholwetvergunning:

 • Inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • Iedere leidinggevende is minimaal 21 jaar oud.
 • Iedere leidinggevende beschikt over de Verklaring Sociale Hygiëne, staat niet onder curatele en is van goed levensgedrag.
 • Van de leidinggevenden die vermeld staan op de vergunning, moet ten minste 1 leidinggevende aanwezig kunnen zijn tijdens de openingstijden van het horecabedrijf/de slijterij.
 • De inrichting van het horecabedrijf/de slijterij voldoet aan de eisen die staan in het Besluit eisen inrichtingen Alcoholwet.

Voor horeca-inrichtingen van paracommerciële instellingen, zoals verenigingen en stichtingen, geldt een aantal aanvullende regels. Deze komen op het volgende neer:

 • Door het bestuur van een vereniging of stichting moet een bestuursreglement worden opgesteld. Daarin moeten ook huisregels staan voor het gebruik van alcohol. Als voorbeeld kunt u gebruik maken van het modelbestuursreglement van de sportorganisatie NOC*NSF.
 • Minimaal twee leidinggevenden (leden van de vereniging of stichting) moeten beschikken over een verklaring Sociale Hygiene.
 • Barvrijwilligers moeten een verplichte instructie verantwoord alcoholgebruik hebben gevolgd.
Overige zaken
 • Exploitatievergunning: voor het exploiteren van een horecabedrijf, inclusief eventueel terras, heeft u ook een exploitatievergunning nodig. Uitgezonderd zijn slijterijen, zorginstellingen en paracommerciële bedrijven. De exploitatie mag niet in strijd zijn met het bestemmingsplan en mag de openbare orde of de woon- en leefsituatie in de omgeving niet nadelig beïnvloeden.
 • Melding brandveilig gebruik: kunnen er meer dan 50 personen tegelijkertijd in het horecabedrijf aanwezig zijn? Dan moet u dit melden.
 • Melding activiteitenbesluit milieubeheer: vanuit milieuregelgeving moet u bovendien een melding activiteitenbesluit doen. 
Meer informatie

De volledige en actuele tekst van de Alcoholwet kunt u nalezen op de website van de Rijksoverheid.
De sluitingstijden natte horeca kunt u vinden in artikel 2.29 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Terneuzen.

Heeft  u nog vragen? Vul het contactformulier in of bel met team Vergunningen en Handhaving, tel 14 0115.