Drank- en Horecavergunning

U heeft een drank- en horecavergunning nodig als u alcohol verkoopt in uw horecabedrijf of slijterij. Ook als u als vereniging of stichting alcohol in sportkantines of gemeenschapshuizen verkoopt, heeft u deze vergunning nodig. Het gaat hier om een vergunning volgens de Drank- en Horecawet.

Bestaande vergunning laten aanpassen
 • Voor het wijzigen of toevoegen van een leidinggevende kunt u het online formulier 'wijziging leidinggevende horeca' gebruiken. U dient hiervoor in te loggen met Digid of eherkenning voor bedrijven. Het formulier 'eigen verklaring leidinggevende' moet u, ingevuld en ondertekend door de leidinggevende, toevoegen als bijlage.

Leidinggevende wijzigen
 

Eigen verklaring leidinggevende

 

 • Voor het wijzigen van de inrichting kunt u het online formulier 'wijziging inrichting horeca' gebruiken. U dient hiervoor in te loggen met Digid of eherkenning voor bedrijven.

Inrichting wijzigen

 

 • Bij de voortzetting van een bestaande inrichting heeft u tevens een exploitatievergunning nodig.
Nieuwe vergunning aanvragen

Als u een nieuwe drank- en horecavergunning wilt aanvragen, dient u een afspraak te maken met het team Vergunningen en Handhaving van onze gemeente. Dit kunt u doen door te bellen naar 14 0115 of door een contactformulier in te dienen.

Voor het aanvragen van een nieuwe vergunning heeft u de volgende documenten nodig. Bij een wijziging van een vergunning zijn niet altijd alle documenten nodig. Neem hiervoor contact op.

 • Een volledig ingevuld aanvraagformulier drank- en horecavergunning;
 • Een Verklaring Sociale Hygiëne van alle leidinggevenden en van de ondernemers;
 • Een kopie van het legitimatiebewijs (geldig paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument) van alle leidinggevenden en van de ondernemers;
 • De arbeidsovereenkomst van de leidinggevenden;
 • Een recente, gedetailleerde tekening van de inrichting van het bedrijf.
 • Het ingevulde Bibobformulier

Bij het starten van een nieuwe inrichting heeft u tevens een exploitatievergunning nodig.

Voorwaarden

De volgende voorwaarden gelden als u in aanmerking wilt komen voor een drank- en horecavergunning:

 • Inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • Iedere leidinggevende is minimaal 21 jaar oud.
 • Iedere leidinggevende beschikt over de Verklaring Sociale Hygiëne, staat niet onder curatele en is van goed levensgedrag.
 • Van de leidinggevenden die vermeld staan op de vergunning, moet ten minste 1 leidinggevende aanwezig kunnen zijn tijdens de openingstijden van het horecabedrijf/de slijterij.
 • De inrichting van het horecabedrijf/de slijterij voldoet aan de eisen die staan in het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet.

Voor horeca-inrichtingen van paracommerciële instellingen, zoals verenigingen en stichtingen, geldt een aantal aanvullende regels. Deze komen op het volgende neer:

 • Door het bestuur van een vereniging of stichting moet een bestuursreglement worden opgesteld. Daarin moeten ook huisregels staan voor het gebruik van alcohol. Als voorbeeld kunt u gebruik maken van het modelbestuursreglement van de sportorganisatie NOC*NSF.
 • Minimaal twee leidinggevenden (leden van de vereniging of stichting) moeten beschikken over een verklaring Sociale Hygiene.
 • Barvrijwilligers moeten een verplichte instructie verantwoord alcoholgebruik hebben gevolgd.
Meer informatie

De volledige en actuele tekst van de Drank- en Horecawet kunt u nalezen op de website van de Rijksoverheid.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Vergunningen en Handhaving, tel 14 0115.