Alcoholwetvergunning

U heeft een alcoholwetvergunning nodig als u alcohol verkoopt in uw horecabedrijf of slijterij. Ook als u als vereniging of stichting alcohol in sportkantines of gemeenschapshuizen verkoopt, heeft u deze vergunning nodig. Het gaat hier om een vergunning volgens de Alcoholwet.

Bestaande vergunning laten aanpassen
 • Voor het wijzigen of toevoegen van een leidinggevende kunt u het online formulier 'wijziging leidinggevende horeca' gebruiken. U dient hiervoor in te loggen met Digid of eherkenning voor bedrijven. Het formulier 'eigen verklaring leidinggevende' moet u, ingevuld en ondertekend door de leidinggevende, toevoegen als bijlage.

Leidinggevende wijzigen
 

Eigen verklaring leidinggevende

 

 • Voor het wijzigen van de inrichting kunt u het online formulier 'wijziging inrichting horeca' gebruiken. U dient hiervoor in te loggen met Digid of eherkenning voor bedrijven.

Inrichting wijzigen

 

 • Bij de voortzetting van een bestaande inrichting heeft u tevens een exploitatievergunning nodig.
Nieuwe vergunning aanvragen

Als u een nieuwe alcoholwetvergunning wilt aanvragen, dient u een afspraak te maken met het team Vergunningen en Handhaving van onze gemeente. Dit kunt u doen door te bellen naar 14 0115 of door een contactformulier in te dienen.

Voor het aanvragen van een nieuwe vergunning heeft u de volgende documenten nodig. Bij een wijziging van een vergunning zijn niet altijd alle documenten nodig. Neem hiervoor contact op.

 • Een volledig ingevuld aanvraagformulier alcoholwetvergunning;
 • Een Verklaring Sociale Hygiëne van alle leidinggevenden en van de ondernemers;
 • Een kopie van het legitimatiebewijs (geldig paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument) van alle leidinggevenden en van de ondernemers;
 • De arbeidsovereenkomst van de leidinggevenden;
 • Een recente, gedetailleerde tekening van de inrichting van het bedrijf.
 • Het ingevulde Bibobformulier

Bij het starten van een nieuwe inrichting heeft u tevens een exploitatievergunning nodig.

Voorwaarden

De volgende voorwaarden gelden als u in aanmerking wilt komen voor een alcoholwetvergunning:

 • Inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • Iedere leidinggevende is minimaal 21 jaar oud.
 • Iedere leidinggevende beschikt over de Verklaring Sociale Hygiëne, staat niet onder curatele en is van goed levensgedrag.
 • Van de leidinggevenden die vermeld staan op de vergunning, moet ten minste 1 leidinggevende aanwezig kunnen zijn tijdens de openingstijden van het horecabedrijf/de slijterij.
 • De inrichting van het horecabedrijf/de slijterij voldoet aan de eisen die staan in het Besluit eisen inrichtingen Alcoholwet.

Voor horeca-inrichtingen van paracommerciële instellingen, zoals verenigingen en stichtingen, geldt een aantal aanvullende regels. Deze komen op het volgende neer:

 • Door het bestuur van een vereniging of stichting moet een bestuursreglement worden opgesteld. Daarin moeten ook huisregels staan voor het gebruik van alcohol. Als voorbeeld kunt u gebruik maken van het modelbestuursreglement van de sportorganisatie NOC*NSF.
 • Minimaal twee leidinggevenden (leden van de vereniging of stichting) moeten beschikken over een verklaring Sociale Hygiene.
 • Barvrijwilligers moeten een verplichte instructie verantwoord alcoholgebruik hebben gevolgd.
Overige zaken
 • Exploitatievergunning: voor het exploiteren van een horecabedrijf, inclusief eventueel terras, heeft u ook een exploitatievergunning nodig. Uitgezonderd zijn slijterijen, zorginstellingen en paracommerciële bedrijven. De exploitatie mag niet in strijd zijn met het bestemmingsplan en mag de openbare orde of de woon- en leefsituatie in de omgeving niet nadelig beïnvloeden.
 • Melding brandveilig gebruik: kunnen er meer dan 50 personen tegelijkertijd in het horecabedrijf aanwezig zijn? Dan moet u dit melden.
 • Melding activiteitenbesluit milieubeheer: vanuit milieuregelgeving moet u bovendien een melding activiteitenbesluit doen.

 

Meer informatie

De volledige en actuele tekst van de Alcoholwet kunt u nalezen op de website van de Rijksoverheid.
De sluitingstijden natte horeca kunt u vinden in artikel 2.29 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Terneuzen.

Heeft  u nog vragen? Vul het contactformulier in of bel met team Vergunningen en Handhaving, tel 14 0115.