Havengebonden bedrijventerreinen

De havengebonden bedrijventerreinen, ook wel natte terreinen genoemd, worden ontwikkeld, beheerd en geëxploiteerd door het havenbedrijf North Sea Port. North Sea Port is strategisch gelegen als centrum voor productie en distributie van allerlei goederensoorten en producten, zowel voor import als export. Bovendien is de haven een overslaghaven tussen zeevaart en binnenvaart. De haven ligt op het kruispunt van Europese hoofdwegen en is via het spoor met heel Europa verbonden. Door haar centrale ligging in het logistieke hart van Europa en haar mix van transportverbindingen met het Europese achterland is North Sea Port een echte economische draaischijf.

Bij belangstelling voor havengebonden bedrijventerreinen kunt u contact opnemen met het North Sea Port, Postbus 132, 4530 AC Terneuzen, tel. 0115-647 400 of kijk op de website van North Sea Port.