Sas van Gent Sasse Poort

In Sas van Gent vind door Hillgate Properties de herontwikkeling van een voormalig industrieterrein plaats. Het terrein is 9,3 ha groot en is gelegen ten zuiden van de kern Sas van Gent. Op het terrein heeft zich reeds een palletfabriek gevestigd. Toegestaan zijn bedrijfsactiviteiten die voorkomen in milieucategorie 1 tot en met 3.2. Diverse bedrijfskavels en woon/werkkavels, gelegen bij de Belgische grens midden in de Kanaalzone, zijn nog beschikbaar. Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Hillgate Properties, de heer ir. Dirxander Vat, tel. 070-5114741.