Westelijke kanaaloever

Regelmatig wordt de gemeente Terneuzen benaderd met vragen over bedrijven die kleine kavels grond gelegen binnen de gemeente Terneuzen te koop aanbieden. De kavels zijn gelegen aan de Westelijke Kanaaloever. Van deze kavels is in verschillende beleidsdocumenten aangegeven dat mogelijk op lange termijn hier een ontwikkeling zal plaatsvinden. Maar op dit moment geldt voor dit gebied een agrarische bestemming. Indien u nadere informatie wenst over deze bedrijven en de aangeboden producten dient u zich te wenden tot de Kamer van Koophandel of de Autoriteit Financiële Markten (AFM).