Gastouder worden of kinderdagverblijf starten

Als u gastouder wilt worden of een kinderdagverblijf wilt beginnen, kunt u zich registreren in het Landelijk Register Kinderopvang.

De gemeente houdt een kinderopvangregister bij van gemelde kinderopvanglocaties: het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Hierin staan alle in Nederland geregistreerde opvangvoorzieningen (kinderopvang, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders). Het LRK is te vinden op het Landelijk Register Kinderopvang. Ouders kunnen een tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang ontvangen, onder de voorwaarde dat zij gebruik maken van geregistreerde opvang.