Parkeervergunning per dag of week

Als uw bedrijf tijdelijk in het vergunningengebied moet parkeren of werken (bijvoorbeeld aannemers die met een bepaald bouwproject bezig zijn), dan kunt u bij ons een tijdelijke vergunning aanvragen. Een tijdelijke vergunning kan voor de periode van één dag, meer dagen of een week.
 

Parkeervergunning per dag of week aanvragen
 

Kosten

In 2023 kost een tijdelijke parkeervergunning:
1-dagsvergunning € 5,40
weekvergunning € 22,20

In 2024 kost een tijdelijke parkeervergunning:
1-dagsvergunning € 5,80
weekvergunning € 23,80

U moet per kenteken en per zone (zone 1, 3 of 4) een vergunning aanvragen. Binnen twee werkdagen na betaling of op de in de aanvraag aangegeven kalenderdatum(s), is de vergunning actief.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Stuur een e-mail of of bel met 0115 - 455 490.