Melding aan centraal stembureau

Als u vermoedt dat er een telfout is gemaakt bij een stembureau of gemeentelijk stembureau bij het (op)tellen van de stemmen, dan kunt u dit melden bij de Kiesraad, het centraal stembureau. Het gaat om meldingen van eventuele fouten in de processen-verbaal van de stembureaus en de gemeentelijk stembureaus of het digitale bestand van het gemeentelijk stembureau. Hetzelfde geldt van de processen-verbaal van hoofdstembureaus, briefstembureaus en nationaal briefstembureau.

Voor meer informatie en het maken van een melding verwijzen wij u naar de website van de Kiesraad.