Melding aan centraal stembureau Europees Parlementsverkiezing 2024

Als u vermoedt dat er een telfout is gemaakt bij een stembureau of gemeentelijk stembureau bij het (op)tellen van de stemmen, dan kunt u dit melden bij de Kiesraad, het centraal stembureau. Het gaat om meldingen van eventuele fouten in de processen-verbaal van de stembureaus en de gemeentelijk stembureaus of het digitale bestand van het gemeentelijk stembureau. Hetzelfde geldt voor de processen-verbaal van hoofdstembureaus, briefstembureaus en nationaal briefstembureau.
Voor meer informatie en het maken van een melding verwijzen wij u naar de website van de Kiesraad.

Zitting gemeentelijk stembureau (GSB)

De burgemeester van Terneuzen maakt bekend dat voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement een gemeentelijk stembureau (GSB) wordt ingesteld.

Wat doet het GSB? 

Het GSB stelt in het openbaar de verkiezingsuitslag op gemeenteniveau vast na het controleren van de processen-verbaal van alle stembureaus. Bij (vermoedelijke) fouten in een proces-verbaal telt het gemeentelijk stembureau de stemmen van dat stembureau geheel of gedeeltelijk opnieuw. Eventuele fouten worden gecorrigeerd in een corrigendum.

Waar en wanneer heeft het GSB zitting? 

Het GSB heeft zitting op vrijdag 7 juni 2024 vanaf 9.00 uur in de raadzaal van het stadhuis in Terneuzen. Het adres is: Stadhuisplein 1, 4531 GZ Terneuzen. 
Na controle van het totaal aantal stemmen per lijst en kandidaat in de gemeente, wordt de zitting geschorst. De uitslag wordt niet bekend gemaakt omdat in veel andere EU-landen de verkiezing op zondag 9 juni is. De Europese Kiesakte bepaalt dat geen lidstaat uitslagen bekend mag maken voordat in alle lidstaten de stemming is geëindigd.
Op maandag 10 juni om 9.00 uur wordt de geschorste zitting van het GSB heropend in de raadzaal van het stadhuis in Terneuzen. Het GSB stelt dan het proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau vast en maakt de uitslag bekend aan de aanwezigen. De voorlopige uitslag is ook terug te vinden op onze website www.terneuzen.nl/verkiezingen.

Als gevolg van meldingen van kiezers of terugverwijzingen van het centraal stembureau kan het GSB tot en met maandag 17 juni bijeengeroepen worden. Als dit zo is, communiceren we via deze website wanneer, waar en hoe laat de zitting is.