Ondersteuningsverklaring afleggen

Politieke partijen die deel willen nemen aan een verkiezing moeten in een aantal gevallen ondersteuningsverklaringen overleggen:

  1. als ze voor het eerst deelnemen aan de verkiezing;
  2. bij de vorige Tweede Kamerverkiezing geen zetel(s) hebben behaald;
  3. deelnemen met een blanco lijst (zonder aanduiding / zonder partijnaam).  
Hoe kom ik aan een ondersteuningsverklaring?

U krijgt een ondersteuningsverklaring van de politieke partij die u wil ondersteunen.

Wie kunnen een ondersteuningsverklaring afleggen?

Alleen als u in de gemeente Terneuzen woont en kiesgerechtigd bent voor de Tweede Kamerverkiezing, kunt u een verklaring afleggen.

Om te stemmen moet u kiesgerechtigd zijn. U ontvangt een stempas van de gemeente Terneuzen als u:

  • op 1 februari 2021 de Nederlandse nationaliteit bezit;
  • op 1 februari 2021 staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (BRP) van de gemeente Terneuzen;
  • op de dag van de verkiezing de leeftijd van 18 jaar of ouder hebt;
  • op 1 februari 2021 niet bent uitgesloten van het kiesrecht.
Wanneer en waar kan ik een ondersteuningsverklaring afleggen?

Vanaf 4 januari 2021 tot en met 1 februari 2021 kunt u tussen 08.30 en 16.30 uur een ondersteuningsverklaring afleggen.

Er is een aanvullende periode waarin partijen hun verzuimen kunnen herstellen, te weten op 3 en 4 februari tussen 09:00 en 17:00 uur.

Moet ik afspraak maken om een ondersteuningsverklaring af te leggen?

U kunt voor het afleggen van een ondersteuningsverklaring zonder afspraak bij ons terecht. Wij verzoeken u wel om rekening te houden met de coronamaatregelen.

Hoe leg ik een ondersteuningsverklaring af?

U neemt de verklaring die u van de politieke partij ontvangt mee naar de publieksbalie. U zet in het bijzijn van de medewerker uw handtekening op de verklaring. U ontvangt het formulier terug van de medewerker en zorgt dat het bij de politieke partij of groepering terechtkomt.

Wat moet ik meenemen?

U neemt mee:

  • de ingevulde ondersteuningsverklaring die u van de politieke partij hebt gekregen
  • een geldig identiteitsbewijs.
Hoeveel verklaringen mag ik afleggen?

U mag maar voor één partij één verklaring afleggen. Legt u er meer af? Dan worden al u ondersteuningsverklaring ongeldig.

Ronselen strafbaar

Het ronselen van de verklaringen is strafbaar: men mag geen beloftes of geld/giften aannemen of aanbieden in ruil voor de ondersteuningsverklaring. (artikel Z4, 2e lid Kieswet)

Het benaderen van personen in het stadhuis wordt dan ook niet op prijs gesteld.

Meer informatie