Stemmen bij volmacht

Kunt u niet zelf naar het stembureau? Dan kunt u een ander voor u laten stemmen.

Woont u in dezelfde gemeente als degene die u voor u wilt laten stemmen?

U kunt dan de ander voor u laten stemmen door dat op de achterzijde van uw stempas in te vullen.

U ontvangt uw stempas ongeveer twee weken voor de verkiezing. Is dat te laat, bijvoorbeeld omdat u in het buitenland bent? Dan kunt u het formulier 'Stemmen bij volmacht' gebruiken. U kunt dit formulier ook gebruiken als u geen geldig (maximaal vijf jaar verlopen) identiteitsbewijs heeft.

Als u een ander aanwijst om voor u te stemmen met behulp van de achterzijde van uw stempas, moet u namelijk een kopie van een geldig identiteitsbewijs meegeven. Vult u dit formulier in, dan hoeft de ander geen kopie van uw identiteitsbewijs te tonen als hij voor u stemt.

Stemmen bij volmacht

Hoe kan ik het formulier indienen?

U kunt het formulier downloaden, printen en invullen. Daarna kunt u het op drie manieren indienen:

  1. Afgeven bij de publieksbalie in Terneuzen.
  2. Per post opsturen naar: Gemeente Terneuzen, Team Publiekszaken, Antwoordnummer 91, 4530 VB  Terneuzen (postzegel niet nodig).
  3. Mailen naar: verkiezingen@terneuzen.nl.

Uw verzoek moet uiterlijk 12 maart 2021 om 17.00 uur door ons zijn ontvangen.

Woont u niet in dezelfde gemeente als degene die u voor u wilt laten stemmen?

U kunt dan de ander voor u laten stemmen door het formulier 'Stemmen bij volmacht' in te vullen.

Stemmen bij volmacht

Hoe kan ik het formulier indienen?

U kunt het formulier downloaden, printen en invullen. Daarna kunt u het op drie manieren indienen:

  1. Afgeven bij de publieksbalie in Terneuzen.
  2. Per post opsturen naar: Gemeente Terneuzen, Team Publiekszaken, Antwoordnummer 91, 4530 VB  Terneuzen (postzegel niet nodig).
  3. Mailen naar: verkiezingen@terneuzen.nl.

Uw verzoek moet uiterlijk 12 maart 2021 om 17.00 uur door ons zijn ontvangen.

Wie kan er voor mij stemmen?

Bij de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal kan elke andere kiezer in heel Nederland voor u stemmen.

Hoe stemt een ander voor mij?

Degene die voor u stemt ontvangt een bewijs dat hij voor u mag stemmen. Deze persoon moet uw stem op hetzelfde moment uitbrengen als zijn eigen stem en mag maximaal voor drie andere kiezers stemmen.

Waar moet ik op letten?

Het initiatief om iemand voor u te laten stemmen moet van u zelf uit gaan. Een ander mag u niet vragen of hij voor u mag stemmen, dat is verboden. Iemand mag ook niet een kiezer omkopen door middel van een gift of een belofte. Of de kiezer op een andere manier dwingen om een volmacht af te geven.

 Heeft u eenmaal iemand aangewezen om voor u te stemmen dan kunt u dit niet meer ongedaan maken. U kunt dan niet meer zelf stemmen.