Algemene informatie mfa Hoek

Op 4 oktober 2022 stemde het college van Burgemeester en Wethouders in met het stedenbouwkundig plan voor Windlust 2. In het stedenbouwkundig plan staat hoe Windlust 2 er in grote lijnen uit komt te zien. We onderzochten hoeveel ruimte er nodig is voor de mfa, de zorgwoningen en de vrije kavels. Daarbij onderzochten we ook welke openbare voorzieningen, zoals parkeerplaatsen, speelvoorzieningen en plantsoenen, nodig zijn.

In het stedenbouwkundig plan ziet u linksboven het gebied waar de mfa komt, met de buitenruimte en de parkeerplaatsen. De mfa krijgt grotendeels twee bouwlagen. De exacte vorm en plaats van de mfa staat nog niet vast.

Ook de exacte plaats van de buitenruimte staat nog niet vast. Rechtsboven in het plangebied komen de vrije kavels. De exacte verkaveling en woningtypen (vrijstaande woningen, twee-onder-eenkapwoningen of rijtjeswoningen) moeten we nog uitwerken. Op de afbeelding is een voorbeeld-verkaveling opgenomen. In het midden van het gebied komen twee gebouwen met zorgwoningen. De gebouwen bestaan uit twee bouwlagen. Naast de volkstuinen komt een appartementengebouw (het rode blokje op de afbeelding). Ook hierin komen zorgwoningen. Dit appartementengebouw krijgt drie bouwlagen. De bestaande volkstuinen, onderaan op de afbeelding, blijven op dezelfde plek.