Algemene informatie mfa Hoek

Hoek krijgt een multifunctionele accommodatie (kortweg: mfa). De locatie dorpshuis is niet haalbaar. Momenteel wordt de door de gemeenteraad aangewezen locatie, Windlust II, opnieuw opgepakt. Alle inwoners van Hoek, toekomstige gebruikers en belanghebbenden willen we zo goed mogelijk informeren over en betrekken bij de realisatie van de mfa.

Ontsluiting via Koudepolderstraat

Het is de bedoeling dat de wijk Windlust 2 een extra ontsluiting krijgt op de Koudepolderstraat. Via de Omloop, Windlustlaan en Molendreef ontsluiten we de wijk enkel voor voetgangers, fietsers en hulpdiensten.

Planning

De planning ziet er (onder voorbehoud van wijzigingen) in grote lijnen als volgt uit:

 

Datum

Voorbereiden/opstellen concept ontwerpbestemmingsplan

juli-december 2021

Bespreking concept-ontwerpbestemmingplan met participanten en klankbordgroep

januari 2022

Ontwerpbestemmingsplan ter inzage

maart/april 2022

Informatiemoment ontwerpbestemmingsplan

maart/april 2022

Besluitvorming in raadsvergadering

oktober 2022

Vastgesteld bestemmingsplan ter inzage voor beroep

november/december 2022

Ontwerptraject gebouw

2023

Bespreking schetsontwerp gebouw met participanten en klankbordgroep

2023

Informatiemoment ontwerp gebouw

2023

Aanleg ontsluiting op Koudepolderstraat

2023

Start bouw mfa

eind 2023/begin 2024

Oplevering mfa

2025