Algemene informatie mfa Hoek

Hoek krijgt een multifunctionele accommodatie (kortweg: mfa). De locatie dorpshuis is niet haalbaar. Momenteel wordt de door de gemeenteraad aangewezen locatie, Windlust II, opnieuw opgepakt. Alle inwoners van Hoek, toekomstige gebruikers en belanghebbenden willen we zo goed mogelijk informeren over en betrekken bij de realisatie van de mfa.

Ontsluiting via Koudepolderstraat

Het is de bedoeling dat de wijk Windlust 2 een extra ontsluiting krijgt op de Koudepolderstraat. Via de Omloop, Windlustlaan en Molendreef ontsluiten we de wijk enkel voor voetgangers, fietsers en hulpdiensten.