Multifunctionele accommodatie Hoek

Hoek krijgt in de toekomst een prachtige multifunctionele accommodatie (mfa). Een mooie voorziening voor het dorp. De mfa komt in de toekomstige wijk Windlust 2, aan de westkant van Hoek. In Windlust 2 komen ook zorgwoningen en enkele reguliere woningen. Op deze website vindt u alle informatie over het project.

Onder ‘algemene informatie’ staan tekeningen en andere informatie over de mfa en Windlust 2. Op de pagina ‘nieuws’ zijn alle verschenen nieuwsbrieven over het project te vinden. Ook vindt u hier verslagen van de bijeenkomsten van de klankbordgroep en informatiebijeenkomsten. De actuele planning vindt u terug op de pagina ‘planning’.