Planning

Wat Wanneer
Programma van eisen mfa Oktober 2022 - januari 2023
Ontwerpbestemmingsplan Windlust 2 ter inzage December 2022 - januari 2023
Uitwerken schetsontwerp en voorlopig ontwerp mfa Januari 2023 - juni 2023
Aanbesteding mfa April 2023 - september 2023
Vaststellen bestemmingsplan Juli 2023
Voorbereiden en aanbesteden bouwrijp maken Mei 2023 - december 2023
Voorbereiden bouw mfa Oktober 2023 - juni 2024
Bouwrijp maken Januari 2024 - juni 2024
Bouwtijd mfa Juli 2024 - september 2025
Oplevering en woonrijp maken Oktober 2025 - december 2025
Verhuizing school Juli 2026 - augustus 2026