Planning

Mfa Hoek

Wat Wanneer
Aanbesteding                                   februari - april 2024
Gunning mei 2024
Start bouw najaar 2024
Gebouw gereed schooljaar 2025-2026

 

Wijk Windlust 2

Bouwrijp maken april 2024 - juli 2024
Vaststellen verkaveling woningen april 2024
Start verkoop woningen september 2024
Start bouw woningen eind 2024
Inrichten openbare ruimte 2025-2026