Planning

Wat Wanneer
Ontwerpbestemmingsplan Windlust 2 ter inzage April 2023 - mei 2023
Uitwerken schetsontwerp en voorlopig ontwerp mfa Januari 2023 - oktober 2023
Aanbesteding mfa Juni 2023 - februari 2024
Vaststellen bestemmingsplan September 2023
Voorbereiden en aanbesteden bouwrijp maken Mei 2023 - december 2023
Voorbereiden bouw mfa Maart 2024 - november 2024
Bouwrijp maken Januari 2024 - juni 2024
Bouwtijd mfa Juli 2024 - september 2025
Oplevering en woonrijp maken Oktober 2025 - december 2025
Verhuizing school Juli 2026 - augustus 2026