Voorwaarden en planning

We hebben deze ideeën samen met AM Wonen uitgewerkt. Zo zien we bij de boothelling en het strandje ook een mogelijke combinatie met pop-up horeca, zoals een foodtruck.

Kleinschalige voorzieningen

Het is nadrukkelijk de bedoeling dat het kleinschalige voorzieningen zijn, bedoeld voor de wijk. We willen geen overlast veroorzaken voor de directe omgeving.
Daarnaast willen we met de aanleg van de boothelling en het strandje de natuurwaarden niet te veel verstoren. Er worden dan ook geen bomen gekapt of verplaatst.

Planning

De precieze planning is nog niet bekend. Op dit moment onderzoeken we of we aanvullende maatregelen moeten treffen om de natuur niet te veel te verstoren.