Spelregels

Om echt een stap naar voren te kunnen zetten in de binnenstad hebben we heldere kaders en spelregels opgesteld om alle ontwikkelingen in samenhang te bekijken, beoordelen en aan te sturen. Met deze spelregels voor de bebouwing en openbare ruimte geeft de gemeente sturing aan ontwikkelingen en zorgt ervoor dat duurzame kwaliteit en consistentie voor de lange termijn geborgd worden. Zodoende kunnen budgetten slim ingezet worden, kunnen initiatieven goed gestuurd worden en worden alle investeringen in de komende jaren altijd stappen in de goede richting.

Raadpleeg hier de spelregels voor het Cultuurkwartier

Raadpleeg hier de spelregels voor Noordstraat - Havenstraat

Raadpleeg hier de spelregels voor de Oostelijke Kanaalarm

Raadpleeg hier het totaaloverzicht van alle spelregels

 

Ontwikkelzones

Legenda:

1. ontwikkelzone Cultuurkwartier
2. ontwikkelzone Noordstraat - Havenstraat
3. ontwikkelzone Raadsledenbuurt
4. ontwikkelzone oostelijke Kanaalzone

 

Kijk hier voor meer informatie over het Totaalplan

Heb je vragen over het project?

Neem dan contact op met projectleider Petra de Vliegher, tel. 0115 455 000, of e-mail: toekomstbinnenstad@terneuzen.nl