Bestrijding drugsoverlast

De buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) hebben een hoop taken. Een van die taken is het sluiten van drugspanden. Ze doen dat in opdracht van de burgemeester. Dit is een bestuurlijke maatregel op basis van de opiumwet en het gemeentelijke Damoclesbeleid. De reden van een sluiting kan zijn wanneer er handelshoeveelheden drugs aanwezig zijn. Of door brandgevaar vanwege een illegale kwekerij.

Wordt zoiets geconstateerd? Dan verzegelen de boa’s het gebouw. Ook doen ze daarna controles om te kijken of de activiteiten niet weer plaatsvinden. En ze houden in de gaten of de zegel is verbroken.

Signaleren

De boa’s zijn de oren en ogen wat dit soort activiteiten betreft. Signaleren ze iets wat wijst op illegale drugsactiviteiten? Dan melden ze dat bij de bevoegde instanties.