Boa's en de politie: onmisbare partners van elkaar

Buitengewoonopsporingsambtenaren (boa’s) en de politie hebben ieder hun eigen taken en bevoegdheden. Maar ze hebben elkaar op verschillende gebieden ook nodig. Hoe zit dat nu eigenlijk? We spraken de coördinator van de Terneuzense boa’s: Rico Trippert.
Rico: “Wij zorgen voor de leefbaarheid in de wijk en de politie voor de veiligheid in de wijk. Er zitten grote raakvlakken in het werk en zo kunnen we elkaar bijstaan en versterken. We hebben een oog- en oorfunctie voor elkaar.” “De boa’s”, gaat Trippert verder, “controleren of mensen zich aan de regels houden en geen overtredingen begaan. Denk hierbij aan foutparkeren en aanpak van afvalproblematiek in de wijken. De politie handhaaft op de openbare orde en veiligheid.”

Gezamenlijke controles

Boa’s en politie zijn belangrijke partners die samenwerken om de veiligheid en leefbaarheid in de wijken te vergroten. In het kader van die samenwerking voeren de boa’s en de politie regelmatig samen controles uit. Trippert: “Een tijdje geleden deden we een controle op een vakantiepark in de buurt. De boa’s hebben de bevoegdheid om te controleren op burgerzaken en bestemmingsplannen. We kijken dan naar wie er wonen, staan ze ingeschreven en worden er geen andere zaken uitgevoerd dan het bestemmingsplan toelaat. Dit zijn bevoegdheden die bij de gemeente liggen en worden dus door ons uitgevoerd. Maar als we bij een controle bijvoorbeeld drugs vinden, dan treedt de politie naar voren. Er komt dan een bestuursrapportage van de politie naar de gemeente. Als de burgemeester besluit het drugspand te sluiten, is het weer een gemeentelijke taak om het pand te sluiten en dus voor de boa’s. Doordat we allebei verschillende bevoegdheden hebben die in elkaar verweven zijn, kunnen we de zaak compleet afhandelen. Ieder doet zijn ding, maar je hebt elkaar dus wel nodig.”

Prettige samenwerking

Voor de politie is het fijn dat de boa’s er zijn, omdat zij veel op straat zijn. Ze zien heel veel en weten goed wat er speelt in de wijken. Hierdoor weten ze ook goed wat er thuishoort, maar ook vooral wat niet. Krijgt de politie een melding, dan kunnen ze een beroep doen op de boa’s. “We gaan vaak mee ter ondersteuning. We zetten bijvoorbeeld de weg af of houden publiek weg”, aldus Rico. “De meldkamer van de politie geeft ook meldingen door aan de boa’s. De meldkamer beslist of de politie of de boa’s erop afgaan. Via C2000 communiceren ze met elkaar.”
Hetzelfde belang
De samenwerking tussen politie en boa’s is van belang. Ze vullen elkaar aan en ze zijn daardoor inmiddels onmisbare partners van elkaar. Rico: “We hebben hetzelfde doel: een fijne en veilige leefomgeving voor onze inwoners. Daar zetten we ons iedere dag voor in. Wij hebben onze taken en de politie ook, maar als we elkaar kunnen helpen of versterken, zullen we dat altijd doen.”

Rico Trippert

Rico is medeverantwoordelijk voor een goede en verantwoorde uitvoering van de operationele taken. Hij is de verbindende schakel met het team, de organisatie en de samenwerkingspartners. Hij zorgt voor een goede afstemming en samenwerking.

Daarnaast houdt hij zich onder andere bezig met onderwerpen als: informatiegestuurd handhaven, Covid-19, integraal samenwerken met in- en externe partners en de professionele doorontwikkeling van ons team. Hij zorgt voor de aansturing, (dag)planning, roosters en taken.
Daarnaast coacht en begeleidt hij medewerkers en stagiaires en hij draait ook zelf mee in de uitvoering.

12 april 2021, YouTube filmpje, 3:07