Voorkeurslocatie Vliegende Vaart voor nieuwbouw voortgezet onderwijs Terneuzen goedgekeurd

De gemeenteraad van Terneuzen heeft op donderdag 15 december 2022 ingestemd met het besluit om de Vliegende Vaart aan te wijzen als ontwikkellocatie voor de nieuwe onderwijshuisvesting voor het voortgezet onderwijs. Het doel om voor eind 2022 duidelijkheid te geven aan het Lodewijk College over de locatie voor nieuwe huisvesting is hiermee gehaald.

Wethouder Sonja Suij (onderwijs): “We zijn blij dat een meerderheid van de gemeenteraad deze voorkeurslocatie steunt. En dat we duidelijkheid kunnen geven aan het Lodewijk College over de nieuwe locatie. Wij waren en zijn overtuigd van de meerwaarde van deze locatie. Er is veel te doen geweest rondom de locatiekeuze. Dat is logisch, want het gaat over veel geld, meerdere belangen en een lange termijnafweging. We gaan de vragen en de zorgen die spelen, meenemen in het vervolgtraject. Als gemeente gaan we nu aan de slag met de verdere uitwerking van de plannen waarbij we de betrokken partijen en de omgeving betrekken.”

Onderzoeksgebied

De keuze leidt niet direct tot de bouw van een nieuwe school. Allereerst gaan we in overleg met VO Zeeuws-Vlaanderen, het Lodewijk College en andere partners. Binnen het geselecteerde onderzoeksgebied gaan we de exacte locatie (en situering) voor de school bepalen. Samen met andere uitgewerkte zaken leggen we vervolgens een voorkeursscenario met bijbehorende kosten voor aan de gemeenteraad.

Ontwerp gebouw

In overleg met VO Zeeuws-Vlaanderen en het Lodewijk College volgt daarna een programma van eisen waarmee een gebouw kan worden ontworpen. Vervolgens zijn het aanpassen van het omgevingsplan en bouwrijp maken van de omgeving aan de beurt. Daarna kan een aannemer of combinatie van aannemers het gebouw bouwen. We verwachten dat het gebouw rond de zomer van 2028 klaar is voor gebruik.

Randvoorwaarden locatie

Verkeersveiligheid en bereikbaarheid waren belangrijke randvoorwaarden van de gemeente voor het gebied van de nieuwe onderwijshuisvesting. De nieuwe huisvesting voor het Lodewijk College is een omvangrijke investering en een keuze voor minimaal 40 tot 50 jaar. De locatie biedt op de lange termijn, naast het huisvesten van de school, ook ruimte voor het speciaal onderwijs en het middelbaar of hoger beroepsonderwijs. De ruimte voor toekomstige uitbreiding sluit aan bij de behoefte en ambitie om als regio veel nieuwe inwoners aan te trekken.