Duurzaam Terneuzen

Wij dragen bij aan de doelstellingen van VN klimaatakkoord van Parijs (12 december 2015), het Nationale Energieakkoord en het Zeeuws Energieakkoord. Onze ambities staan in het overkoepelend beleid: Activiteitenprogramma Klimaat en Duurzaamheid gemeente Terneuzen (2017).

Natuur- en milieuactiviteiten voor scholen en inwoners

Natuur&Zo is het centrum voor natuur- en milieueducatie in Zeeuws-Vlaanderen. In opdracht van de drie gemeenten verzorgen en ondersteunt Natuur&Zo educatieve programma’s, activiteiten en projecten over afval, natuur, klimaat & energie en voeding. Dit doen zij vooral voor de scholen en kinderopvang in Zeeuws-Vlaanderen.

Andere activiteiten van Natuur&Zo zijn bijvoorbeeld:  meedenken over de inrichting van groene ruimte, ondersteunen van zwerfavalacties,  verzorgen van (natuur)excursies en informatieborden en ontwikkelen van natuuractiviteiten op maat.  Kijk wat Natuur&zo voor u kan doen op de website www.natuurenzo.nl.

Milieuklachten

Ervaart u hinder van een bedrijf (bedrijfsactiviteit, bedrijventerrein, evenement van een bedrijf) in de buurt? Dan kunt u melding doen bij de omgevingsdiensten RUD Zeeland en Milieudienst Rijnmond (DCMR). U kunt bijvoorbeeld een melding doen als u last heeft van geur, geluid of stof, veroorzaakt door een bedrijf.

U doet melding bij het Milieumeldpunt van de RUD Zeeland.

Een aantal grote industriële (risicovolle) bedrijven in Zeeland valt onder het toezicht van Milieudienst Rijnmond (DCMR). Op de website van DCMR staat welke bedrijven dit zijn. Heeft u een vraag of melding over één van de bedrijven die onder het toezicht van DCMR valt? Dan verwijzen we u door naar het meldpunt van DCMR.

Wat gebeurt er met uw melding?

Wat gebeurt er nadat u een melding heeft gedaan?

  • De klacht wordt gemeld bij de meldkamer. De medewerk(st)er vraagt de noodzakelijke gegevens op bij de melder, en geeft de klacht door aan de dienstdoende inspecteur van de RUD Zeeland of DCMR.
  • De inspecteur neemt in principe contact op met de melder en informeert naar de klacht. De informatie wordt altijd geregistreerd in het systeem.
  • De inspecteur maakt een inschatting of het zinvol is om ter plaatse te gaan. Eenmaal ter plaatse wordt de bron van de hinder opgezocht, gaat de inspecteur in gesprek met het bedrijf, voert eventueel een controle uit en probeert samen met het bedrijf een einde te maken aan de overlast.
  • In sommige gevallen wordt de hinder niet geconstateerd door de dienstdoende inspecteur. Het kan zijn dat de hinder is gestopt voordat de inspecteur ter plaatse kan zijn. Afhankelijk van wie de dienstdoende inspecteur is, kan de aanrijtijd langer duren.

Een melding wordt altijd geregistreerd en wordt dus meegenomen in het totaal aantal meldingen. Daarom blijft de oproep: heeft u overlast, meld het!

Terneuzen groen

Vergroenen binnenstad en Kanaalzone

Woon jij in de binnenstad van Terneuzen? Denk dan mee over het groener maken van de wijk. Kijk hier voor meer informatie.

In december 2021 zijn we begonnen met het project Vergroenen kernen Kanaalzone. Denk aan het planten van bomen, hagen en bloembollen. Weet u nog een leuke plek om de Kanaalzone te vergroenen, de openbare ruimte op te fleuren? Laat het ons weten, mail ons via economie@terneuzen.nl.

Groenbeheer

Kijk hier voor onze visie op natuur en (openbaar) groen, ons maaibeleid en onkruidbeheersing.

Wandelen in het groen

Er valt veel te genieten in het buitengebied van onze gemeente. Zelf ontdekken? Wandel dan mee met onze ommetjes.

Contact duurzaamheid

Heeft u vragen, suggesties of ideeën rondom duurzaamheid in onze gemeente? Neemt gerust contact op via e-mailadres duurzaamheid@terneuzen.nl, of telefoonnummer (0115) 455 000.