Groenbeheer

Het openbaar groen draagt bij aan de uitstraling, karakter, sfeer en beleving van onze gemeente. Zowel van de gemeente als geheel, maar ook in alle kernen, wijken, straten en pleinen, parken en andere specifieke plekken.

De structuur van het groen, de inrichting en de beheerkwaliteit zorgen samen voor de aantrekkelijkheid van de kernen en landelijk gebieden. De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van het openbaar groen.

Heeft u klachten of opmerkingen over het onderhoud of de kwaliteit van de gemeentelijke infrastructuur? Dan kunt u een melding openbare ruimte maken. Gebruk hiervoor de knop 'Melding doen'.
 

Melding doen

 

Wanneer maaien we?

We krijgen regelmatig vragen of opmerkingen over het maaibeleid in onze gemeente. Daarom leggen we graag kort uit wanneer we maaien:

De bermen en taluds maaien we in het voor- en najaar.
Van maart tot en met oktober worden gazons intensief gemaaid. Ongeveer om de tien werkdagen.

In alle kernen zijn wel stukken die bijzondere aandacht vragen:

 • de zeedijk aan de Scheldekade
 • recreatie aan de Otheense kreek
 • Pierssenpolderstraat Sluiskil
 • wandelpad Philippinekanaal Philippine
 • ”oude sluisje”, Princenkade Sas van Gent
 • Dorpsweide Zaamslag
 • trapveldje Zuidsingel
 • en de dijk in Zaamslagveer.

Over het algemeen maaien we die vijf keer per jaar.

Daarnaast zijn we in 2020 gestart met sinusmaaien. Per maaibeurt blijft ca. 40% van de vegetatie staan en er wordt gewerkt met een slingerende maaipaden, zogenaamde sinuspaden. Deze variëren in ruimte en tijd. Als resultaat ontstaat heel veel variatie, wat uitermate gunstig is voor de biodiversiteit. Bovendien wordt flora- en faunagericht beheer verweven in één methode.

Voorbeelden sinusmaaien in de bebouwde kom van Terneuzen:

 • Churchilllaan
 • Rooseveltlaan
 • Margarethaweg

Printversie maaikaart  Binnenstad-Lievenspolder

Printversie maaikaart Katspolder-Zuidpolder-Oude Vaart

Printversie maaikaart Noordpolder-Serlippens

Printversie maaikaart Othene

Printversie maaikaart Zeldenrust en industrieterrein Handelspoort

Onkruidbestrijding wordt onkruidbeheersing

Eenjarige en meerjarige onkruiden komen altijd terug. Ze ontsieren het straatbeeld en kunnen wegen zelfs kapot maken, waardoor onveilige situaties kunnen ontstaan. Gemeenten in Nederland mogen sinds maart 2016 geen chemische bestrijdingsmiddelen meer gebruiken.
Onkruidbestrijden is daardoor meer onkruidbeheersen geworden. We zoeken naar balans tussen milieu, kosten en de verwachting van ons allemaal over het straatbeeld.

Warm, vochtig weer is een geweldige voedingsbodem voor alles wat groeit en bloeit. Zeker in de maanden mei, juni en juli schiet het onkruid daarom uit de grond. Het is moeilijk om daar tegenop te boksen. We willen stoepen en straten toch zo onkruidarm mogelijk houden. We bestrijden het onkruid door te borstelen, branden en vegen. Dit is flink arbeidsintensiever dan gif spuiten. Dus is het straatbeeld groener dan u gewend was.

Groeidocument Groen

In onze gemeente hebben we verschillende vormen van groen. Natuurgebieden, (gemeentelijk) openbaar groen en privé groen. Al dit groen vormt ons groene netwerk. Elk soort groen heeft zijn eigen aandachtspunten. Een aantal van deze aandachtspunten vraagt om een eigen beleids- of uitvoeringsplan.

Al deze aparte plannen hebben we ondergebracht in het Groeidocument Groen! Zo verliezen we het grote geheel niet uit het oog.

Groeidocument Groen - Visie op groen
Groeidocument Groen - Beleidsplan openbaar groen