Duurzame mobiliteit (laadpalen)

Het aantal elektrische auto’s groeit hard, want ze zijn schoner, zuiniger en beter voor het milieu. Ons streven is er voor te zorgen dat iedereen met een elektrische auto deze kan opladen binnen een straal van 250 meter. Dit is een van de actiepunten uit ons Activiteitenprogramma Klimaat en Duurzaamheid. Wij plaatsen zelf geen palen en wij zijn geen eigenaar van laadpalen.

Laadpalen

Heeft of krijgt u als inwoner van de gemeente Terneuzen binnenkort een elektrische auto, maar is er geen laadpaal bij u in de buurt? Als u geen laadpunt op uw eigen terrein kunt plaatsen, kunt u een laadpunt op de openbare weg aanvragen. Uw elektrische of hybride auto moet dan tenminste 50 kilometer bereik of 9kWh accucapaciteit hebben.

Kijk hier voor een overzicht van bestaande laadpalen. Als er binnen een straal van 250 meter een laadpaal is, wordt er geen extra paal geplaatst.

Laadpaal aanvragen

Wilt u een laadpaal in de openbare ruimte aanvragen? Kijk voor informatie en een aanvraag op de website van AgriSnellaad of op de website van Aers Energy.

Aan het aanvragen en plaatsen van de laadpaal op de openbare weg zijn geen kosten verbonden. Houd er rekening mee dat de procedure voor het plaatsen van een laadpaal achttien weken in beslag kan nemen. Bovendien geldt dat belanghebbenden bezwaar kunnen maken.
De leveranciers plaatsen de nieuwe laadpaal op een logische, goed bereikbare plaats. Hij wordt niet automatisch direct bij de woning van de aanvrager geplaatst. Een laadpunt in de openbare ruimte is te gebruiken door iedereen en is niet expliciet voor de aanvrager.

Laadpaal op eigen terrein

U kunt (als particulier of bedrijf) een laadpunt realiseren op uw eigen terrein. Het laden is dan meestal goedkoper dan bij een openbare laadpaal. Daarnaast heeft u uw laadpunt altijd ter beschikking, wat bij een openbaar laadpunt niet altijd het geval is. Wilt u een laadpaal laten plaatsen op uw eigen terrein? Dan kunt u terecht bij de autodealer, leasebedrijf of installateur.

Proefproject kabelgoten elektrisch laden

Wij doen een proefproject met de toepassing van kabelgoten bij het elektrisch laden van de auto met eigen opgewerkte zonne-energie. Eigenaren van elektrische auto’s die deze op de openbare weg moeten parkeren en werkende zonnepanelen hebben, kunnen hiervoor een aanvraag doen.

De nieuwe kabelgoot maakt het opladen vanaf eigen terrein mogelijk. In de tegel bevindt zich een goot voor de laadkabel. De stoep blijft hierdoor veilig begaanbaar. De bewoner moet de kabel na het opladen zelf opruimen. De tegel wordt geplaatst door (en blijft eigendom van) de gemeente. De kosten bedragen €200, deze berekenen we door aan de aanvrager.

Alle informatie en de voorwaarden vindt u op onze website

Laadpassen

Om een openbare laadpaal te gebruiken heeft u een laadpas nodig. De prijs voor het laden van een accu kan per laadpas verschillen. Hier vindt u een overzicht van de verschillende laadpassen, kenmerken en actuele bijbehorende tarieven.

Zero emissie transport (ondernemers)

Voor ondernemers in Zeeland komt de klimaatopgave snel dichterbij. De sector Mobiliteit in Zeeland moet in 2030 een reductie van 49% CO2 uitstoot hebben gerealiseerd. Terneuzen is partner van het project ‘Zero Emissie Transport’. Doel van dit project is het ontwikkelen van een ‘Innovation Community Zero Emissie Transport’ binnen het platform Zeeland Connect. Kijk elders op onze website voor meer informatie over Zero Emissie Transport, het project Innovation Community Zero Emissie Transport en het gratis Zeeland Connect Werkboek integrale innovatie- & veranderaanpak.

Meer informatie

Meer informatie over een laadpaalverzoek kunt u nalezen in artikel 3.4.2 van de Parkeernota Terneuzen.