Klimaatadaptatie

Het weer in Nederland wordt extremer. Hevige regenbuien en lange periodes van hitte en droogte volgen elkaar op. Daardoor krijgen we steeds vaker te maken met problemen als hittestress en wateroverlast, omdat onze leefomgeving sterk is versteend. Kijk voor meer informatie over het veranderende klimaat op deze webpagina.

KNK Tegelwippen moestuin Zuidpolder/Zuiderparklimaatadaptatie betekent dat we onze leefomgeving aanpassen aan dat veranderende klimaat. Inwoners en ondernemingen doen al veel om bij te dragen aan een klimaatbestendig Zeeland. Overheden hebben samen afgesproken dat zij ervoor gaan zorgen dat schade door hitte, overlast door water, droogte en overstromingen zo min mogelijk toeneemt. En wat kunt u doen? Kiest u voor een groene tuin, een goed geïsoleerd huis, laat u wat vaker de auto staan?

Afbeelding: Voorbeeld van tegelwippen waarbij tegels zijn vervangen door een moestuin, in Zuidpolder/Zuiderpark.

 

Klimaatenquête

De gemeente Terneuzen stimuleert klimaatadaptieve maatregelen en aanpassingen. In 2021 hebben we een Klimaatenquête gehouden over de vier klimaatthema’s. De uitkomsten hiervan gebruiken we om een vervolgstrategie te bepalen hoe om te gaan met het klimaat en de klimaatveranderingen.

Klimaatthema's

Wateroverlast

Wateroverlast zal door hevigere buien in de toekomst een grotere rol gaan spelen. Klik hier voor meer informatie over wateroverlast. Wat kunt u doen? Vergroen uw eigen huis en tuin en richt deze klimaatbestendig in. Voor tips en inspiratie, kijk op de volgende websites:

Heeft u problemen met grondwater? Maak dan een melding via de knop ‘Melding doen’ op deze webpagina. Kies in het formulier voor ‘Overig’. Of heeft u advies nodig? Stel uw vraag via het contactformulier. Gebruik hiervoor de knop 'Contact'.

Droogte

Gemiddeld genomen worden de zomers in Nederland steeds droger. Dit betekent dat er jaarlijks meer water verdampt dan dat er neervalt. Dit heeft gevolgen voor landbouw, natuur en biodiversiteit, maar ook voor bebouwd gebied. Klik hier voor meer informatie over droogte. Ook u kunt maatregelen nemen om droogte te voorkomen. In het algemeen geldt: voer regenwater niet af, maar houd het vast op eigen terrein. Enkele voorbeelden van maatregelen zijn:

  • Koppel regenpijpen af van het riool. Het regenwater kan zo in de bodem wegzakken en het grondwater wordt aangevuld.
  • Bespaar water tijdens drogere periodes en installeer een regenton. Hiermee vangt u regenwater op dat u later gebruikt voor de planten in uw tuin.
  • Vervang tegels door groen. Regenwater kan zo in de bodem wegzakken. Deze maatregel helpt om wateroverlast en hittestress te voorkomen en draagt bij aan de biodiversiteit.

Voor tips en inspiratie voor een watervriendelijke tuin, lees meer op de website  Nederland vergroent en in het Handboek de levende tuin.

Hitte

Hittegolven en –records: we kijken er niet meer van op in Nederland. De temperatuur stijgt en onze zomers worden warmer. Een bekend gevolg van hitte is hittestress. Vooral ouderen en andere kwetsbare groepen kunnen er erg ziek van worden. Maar extreme hitte heeft ook gevolgen voor de beschikbaarheid en kwaliteit van ons drinkwater, onze infrastructuur en ons welzijn. Klik hier voor meer informatie over hitte.

Wat kunt u doen? Vergroen uw omgeving. Bomen, planten en groene daken zorgen voor verkoeling, doordat ze schaduw bieden en water verdampen. Of breng een schaduwdoek aan. Dit kan een goede tijdelijke oplossing zijn voor extreme hitte op bijvoorbeeld uw balkon. Voor meer informatie en inspiratie voor maatregelen, klik op  in de buitenruimte, aan uw woning, of voor de gezondheid.

Overstromingen

De zeespiegel stijgt. Dit komt door de uitzetting van zeewater, het smelten van gletsjers en kleine ijskappen en het gestaag slinken van de grote ijskappen op de polen. Door hogere waterstanden neemt de kans op een overstroming toe. Klik hier voor meer informatie over overstromingen.
Wat kunt u doen? Duinen, dammen, dijken en andere waterkeringen zorgen ervoor dat wij droge voeten houden. In het algemeen kunt u niet veel doen tegen het komende water. U kunt zich wel voorbereiden, als er toch een overstroming komt. Kijk voor tips op ZeelandVeilig.nl.

NK Tegelwippen

Ook in 2023 doen we mee met het NK Tegelwippen. Bij dit landelijk initiatief vervangt u tegels in de tuin door groen: een boom, struik of een paar plantjes, liefst inheems. Met tegelwippen worden tuinen groener, ontstaat er minder wateroverlast, is het minder heet in de zomer en het zorgt voor meer biodiversiteit en een fijne leefomgeving. Wilt u weten wat u nog meer kunt doen om uw tuin te vergroenen? Kijk voor veel leuke tips op de website Zeeland verandert mee.

Doet u mee?

Doet u mee? Geef het aantal gewipte tegels op via www.nk-tegelwippen.nl. Alleen dan tellen uw tegels mee voor de landelijke wedstrijd. Kijk ook op deze website voor tips en inspiratie bij het hergebruik van de tegels.
Terneuzen reikt dit jaar een prijs uit aan inwoners van een straat die de meeste tegels eruit halen en doorgeven. Deel uw voor- en na-foto op Facebook met #tegelwippenTerneuzen en de naam van uw straat en plaats. Maak kans op een leuke prijs!

Eenvoudig inleveren bij de rijdende milieustraat

De tegels die u uit de tuin haalt kunt u hergebruiken, of naar de milieustraat brengen. Het adres is Koegorsstraat 34 in Terneuzen. Of lever uw tuintegels makkelijk in bij de rijdende milieustraat. In ruil voor een aantal tegels ontvangt u dan een plantje (op is op). De rijdende milieustraat vindt u nog op de volgende data en plaatsen, tussen 13.00 en 18.00 uur:

  • woensdag 17 mei: Axel, Hofplein
  • woensdag 24 mei: Biervliet, Havenstraat (parkeerterrein bij voetbal en tennis)
  • vrijdag 26 mei: Raadsledenbuurt Terneuzen (tijdstip wordt nog bekend gemaakt)

Bij een opschoondag met de rijdende milieustraat plaatsen we een dag meerdere afvalcontainers op een afgesproken plaats in kern of wijk. Zo maken wij het u makkelijker om uw tuin te onderhouden en te vergroenen. U kunt ook uw grofvuil, zwerfafval en kapotte elektrische apparaten eenvoudig gescheiden inleveren.

Geveltuintjes

We hebben nog geen gemeentelijk beleid voor geveltuintjes. Verzoeken hiervoor behandelen we per geval. In 2023 gaan we na of het mogelijk is om beleidsregels te maken voor geveltuintjes en boomspiegels in de gemeente Terneuzen.

Tegelteller 2022

Bij het NK tegelwippen strijden Nederlandse gemeenten tegen elkaar voor de felbegeerde Gouden Tegel en Gouden Schep. Dit jaar doen voor het eerste alle Zeeuwse gemeenten mee. De strijd gaat om de meeste gewipte tegels in totaal en het hoogste aantal tegels per 1000 inwoners. Een kleine gemeente maakt dus ook kans om te winnen. In 2022 hebben we in de gemeente Terneuzen 2.581 tegels eruit gewipt en doorgegeven. Daarmee eindigden we op de 24e plaats van de middelgrote gemeenten. Ivana van der Heiden uit Terneuzen deed in 2022 mee met het NK Tegelwippen: "Sinds begin 2020 woon ik op mijn huidige adres. De tuin was erg kaal en ik houd van veel groen. In totaal heb ik in de achtertuin ongeveer 150 tegels eruit gehaald. Het bevalt mij prima in mijn kleine groene oase, die veel leven aantrekt. Bij een flinke regenbui staat hier al heel gauw vijf centimeter water in de tuin. Door stenen weg te halen, zakt het gelukkig ook weer heel snel weg. Ik heb mijn buren ook enthousiast gemaakt, zij hebben er ook tegels uitgehaald en vervangen door plantjes.”

Subsidieregeling groene daken voor 1 november

Tussen 12 mei en 31 oktober kunt u subsidie aanvragen voor de aanleg van een groen dak. Kijk voor informatie over de aanleg van een groen dak en de subsidie op de website van Provincie Zeeland.

Groene daken zijn een manier om water op te slaan, verkoeling in de bebouwde omgeving te vergroten en biodiversiteit te verbeteren. Groene daken zijn (bij voorkeur) platte daken, die zijn voorzien van bij-vriendelijke en waterbergende planten, struiken of zelfs bomen.

Code Groen

In 2022 en 2021 zond Omroep Zeeland de serie ‘Code Groen’ uit. Hierin ziet u waarom het klimaat verandert, hoe Zeeland in actie komt voor het klimaat en werkt aan een duurzame en CO2-neutrale energievoorziening.

Alle afleveringen zijn terug te zien op Omroep Zeeland, zoeken op Code Groen.

Boompjesactie Zeeuwse Milieufederatie

In 2022 hebben we meegedaan aan de succesvolle bomen-uitdeelactie van de Zeeuwse Milieufederatie en partners. Op 8 en 10 december hebben inwoners van Terneuzen ruim 3.500 gratis inheemse boompjes opgehaald. Dat zijn bijvoorbeeld de eenstijlige meidoorn, de winterlinde, een gele kornoele, kerspruim of wilde appel.