Klimaatadaptatie

Het weer in Nederland wordt extremer. Hevige regenbuien en lange periodes van hitte en droogte volgen elkaar op. Daardoor krijgen we steeds vaker te maken met problemen als hittestress en wateroverlast, omdat onze leefomgeving sterk is versteend. Dit brengt nu en in de toekomst nadelige gevolgen met zich mee. Kijk voor meer informatie over het veranderende klimaat op deze webpagina. Klimaatadaptatie betekent dat we onze leefomgeving zo goed mogelijk aanpast aan het veranderende klimaat. Wat doet Zeeland om de klimaatdoelstellingen te bereiken? Hoe kunt u als particuliere inwoners bijdragen aan het klimaatadaptiever maken van uw omgeving? Lees verder voor de mogelijkheden.

Klimaatenquête

De gemeente Terneuzen stimuleert klimaatadaptieve maatregelen en aanpassingen. In 2021 hebben we een Klimaatenquête gehouden over de vier klimaatthema’s. De uitkomsten hiervan gebruiken we om een vervolgstrategie te bepalen hoe om te gaan met het klimaat en de klimaatveranderingen.

Klimaatthema's

Wateroverlast

Wateroverlast zal door hevigere buien in de toekomst een grotere rol gaan spelen. Klik hier voor meer informatie over wateroverlast. Wat kunt u doen? Vergroen uw eigen huis en tuin en richt deze klimaatbestendig in. Voor tips en inspiratie, kijk op de volgende websites:

Heeft u problemen met grondwater? Maak dan een melding via de knop ‘Melding doen’ op deze webpagina. Kies in het formulier voor ‘Overig’. Of heeft u advies nodig? Stel uw vraag via het contactformulier. Gebruik hiervoor de knop 'Contact'.

Droogte

Gemiddeld genomen worden de zomers in Nederland steeds droger. Dit betekent dat er jaarlijks meer water verdampt dan dat er neervalt. Dit heeft gevolgen voor landbouw, natuur en biodiversiteit, maar ook voor bebouwd gebied. Klik hier voor meer informatie over droogte. Ook u kunt maatregelen nemen om droogte te voorkomen. In het algemeen geldt: voer regenwater niet af, maar houd het vast op eigen terrein. Enkele voorbeelden van maatregelen zijn:

  • Koppel regenpijpen af van het riool. Het regenwater kan zo in de bodem wegzakken en het grondwater wordt aangevuld.
  • Bespaar water tijdens drogere periodes en installeer een regenton. Hiermee vangt u regenwater op dat u later gebruikt voor de planten in uw tuin.
  • Vervang tegels door groen. Regenwater kan zo in de bodem wegzakken. Deze maatregel helpt om wateroverlast en hittestress te voorkomen en draagt bij aan de biodiversiteit.

Voor tips en inspiratie voor een watervriendelijke tuin, lees meer in de Handleiding voor een watervriendelijke tuin en in het Handboek de levende tuin.

Hitte

Hittegolven en –records: we kijken er niet meer van op in Nederland. De temperatuur stijgt en onze zomers worden warmer. Een bekend gevolg van hitte is hittestress. Vooral ouderen en andere kwetsbare groepen kunnen er erg ziek van worden. Maar extreme hitte heeft ook gevolgen voor de beschikbaarheid en kwaliteit van ons drinkwater, onze infrastructuur en ons welzijn. Klik hier voor meer informatie over hitte.

Wat kunt u doen? Vergroen uw omgeving. Bomen, planten en groene daken zorgen voor verkoeling, doordat ze schaduw bieden en water verdampen. Of breng een schaduwdoek aan. Dit kan een goede tijdelijke oplossing zijn voor extreme hitte op bijvoorbeeld uw balkon. Voor meer informatie en inspiratie voor maatregelen, klik op  in de buitenruimte, aan uw woning, of voor de gezondheid.

Overstromingen

De zeespiegel stijgt. Dit komt door de uitzetting van zeewater, het smelten van gletsjers en kleine ijskappen en het gestaag slinken van de grote ijskappen op de polen. Door hogere waterstanden neemt de kans op een overstroming toe. Klik hier voor meer informatie over overstromingen.
Wat kunt u doen? Duinen, dammen, dijken en andere waterkeringen zorgen ervoor dat wij droge voeten houden. In het algemeen kutnt u niet veel doen tegen het komende water. U kunt zich wel voorbereiden, als er toch een overstroming komt. Kijk voor tips op ZeelandVeilig.nl.

NK Tegelwippen

Van 21 maart tot en met 31 oktober 2022 doet heel Nederland mee aan het NK Tegelwippen. Meedoen is eenvoudig: vervang (tuin)tegels in uw eigen tuin door groen: plant er een boom, struik of een paar plantjes (een Zeeuws knoopje!) voor terug. Zo draagt u bij aan de bestrijding van wateroverlast (infiltreren regenwater bij harde regen), hittestress (verkoeling van de omgeving) en aan de toename van biodiversiteit.

Geef de gewipte tegels door via www.nk-tegelwippen.nl. En deel uw voor- en na-foto en tag #tegelwippenTerneuzen. De drie tuinen met de meeste vergroening maken kans op een leuke prijs! 
Wilt u weten wat u nog meer kunt doen? Kijk voor veel leuke tips op de website Zeeland verandert mee.

Geveltuintjes

We hebben geen gemeentelijk beleid voor geveltuintjes. Verzoeken hiervoor behandelen we per geval. In 2022 gaan we na of het mogelijk is om beleidsregels te maken voor geveltuintjes in de gemeente Terneuzen.

Subsidieregeling groene daken voor 1 november

Tussen 1 april en 1 november 2022 kunt u subsidie aanvragen voor de aanleg van een groen dak. Dit groene dak mag u ook aanleggen op een garage of schuur dat zich op hetzelfde perceel als de woning of het bedrijfspand bevindt. Kijk voor informatie over de aanleg van een groen dak en voorwaarden voor deze subsidie op de website van Provincie Zeeland.

Groene daken zijn een manier om water op te slaan, verkoeling in de bebouwde omgeving te vergroten en biodiversiteit te verbeteren. Groene daken zijn (bij voorkeur) platte daken, die zijn voorzien van bij-vriendelijke en waterbergende planten, struiken of zelfs bomen.

Code Groen

In 2021 zond Omroep Zeeland de twaalfdelige serie  ‘Code Groen’ uit. Hierin ziet u waarom het klimaat verandert, hoe Zeeland in actie komt voor het klimaat en werkt aan een duurzame en CO2-neutrale energievoorziening. Kijk alle afleveringen van Code Groen terug op de website van Omroep Zeeland.

In het najaar van 2022 komt er een vervolg op de serie.

Mobiele milieustraat

De gemeente Teneuzen organiseert  mobiele milieustraten. Wij plaatsen dan een dag meerdere afvalcontainers op een afgesproken plaats in kern of wijk. Zo maken wij het u makkelijker om uw tuin te onderhouden en te vergroenen. U kunt ook uw grofvuil, zwerfafval en kapotte elektrische apparaten eenvoudig gescheiden inleveren.

Binnenkort leest u hier wanneer de mobiele milieustraat bij u in de buurt komt.

Boompjesactie Zeeuwse Milieufederatie

Er komt een vervolg op de succesvolle bomen-uitdeelactie van de Zeeuwse Milieufederatie en partners. Vanaf 13 september kun je gratis boompjes besltellen voor in je tuin, Lees hier verder.