Klimaatadaptatie

Het weer in Nederland wordt extremer. Hevige regenbuien en lange periodes van hitte en droogte volgen elkaar op. Daardoor krijgen we steeds vaker te maken met problemen als hittestress en wateroverlast, omdat onze leefomgeving sterk is versteend. Kijk voor meer informatie over het veranderende klimaat op deze webpagina.

KNK Tegelwippen moestuin Zuidpolder/Zuiderparklimaatadaptatie betekent dat we onze leefomgeving aanpassen aan dat veranderende klimaat. Inwoners en ondernemingen doen al veel om bij te dragen aan een klimaatbestendig Zeeland. Overheden hebben samen afgesproken dat zij ervoor gaan zorgen dat schade door hitte, overlast door water, droogte en overstromingen zo min mogelijk toeneemt. En wat kunt u doen? Kiest u voor een groene tuin, een geveltuin, een goed geïsoleerd huis, of laat u wat vaker de auto staan?

Afbeelding: Voorbeeld van tegelwippen waarbij tegels zijn vervangen door een moestuin, in Zuidpolder/Zuiderpark.

 

Klimaatenquête

De gemeente Terneuzen stimuleert klimaatadaptieve maatregelen en aanpassingen. In 2021 hebben we een Klimaatenquête gehouden over de vier klimaatthema’s. De uitkomsten hiervan gebruiken we om een vervolgstrategie te bepalen hoe om te gaan met het klimaat en de klimaatveranderingen.

Klimaatthema's

Wateroverlast

Wateroverlast zal door hevigere buien in de toekomst een grotere rol gaan spelen. Klik hier voor meer informatie over wateroverlast. Wat kunt u doen? Vergroen uw eigen huis en tuin en richt deze klimaatbestendig in. Voor tips en inspiratie, kijk op de volgende websites:

Heeft u problemen met grondwater? Maak dan een melding via de knop ‘Melding doen’ op deze webpagina. Kies in het formulier voor ‘Overig’. Of heeft u advies nodig? Stel uw vraag via het contactformulier. Gebruik hiervoor de knop 'Contact'.

Droogte

Gemiddeld genomen worden de zomers in Nederland steeds droger. Dit betekent dat er jaarlijks meer water verdampt dan dat er neervalt. Dit heeft gevolgen voor landbouw, natuur en biodiversiteit, maar ook voor bebouwd gebied. Klik hier voor meer informatie over droogte. Ook u kunt maatregelen nemen om droogte te voorkomen. In het algemeen geldt: voer regenwater niet af, maar houd het vast op eigen terrein. Enkele voorbeelden van maatregelen zijn:

  • Koppel regenpijpen af van het riool. Het regenwater kan zo in de bodem wegzakken en het grondwater wordt aangevuld.
  • Bespaar water tijdens drogere periodes en installeer een regenton. Hiermee vangt u regenwater op dat u later gebruikt voor de planten in uw tuin.
  • Vervang tegels door groen. Regenwater kan zo in de bodem wegzakken. Deze maatregel helpt om wateroverlast en hittestress te voorkomen en draagt bij aan de biodiversiteit.

Voor tips en inspiratie voor een watervriendelijke tuin, lees meer op de website  Nederland vergroent en in het Handboek de levende tuin.

Hitte

Hittegolven en –records: we kijken er niet meer van op in Nederland. De temperatuur stijgt en onze zomers worden warmer. Een bekend gevolg van hitte is hittestress. Vooral ouderen en andere kwetsbare groepen kunnen er erg ziek van worden. Maar extreme hitte heeft ook gevolgen voor de beschikbaarheid en kwaliteit van ons drinkwater, onze infrastructuur en ons welzijn. Klik hier voor meer informatie over hitte.

Wat kunt u doen? Vergroen uw omgeving. Bomen, planten en groene daken zorgen voor verkoeling, doordat ze schaduw bieden en water verdampen. Of breng een schaduwdoek aan. Dit kan een goede tijdelijke oplossing zijn voor extreme hitte op bijvoorbeeld uw balkon. Voor meer informatie en inspiratie voor maatregelen, klik op  in de buitenruimte, aan uw woning, of voor de gezondheid.

Overstromingen

De zeespiegel stijgt. Dit komt door de uitzetting van zeewater, het smelten van gletsjers en kleine ijskappen en het gestaag slinken van de grote ijskappen op de polen. Door hogere waterstanden neemt de kans op een overstroming toe. Klik hier voor meer informatie over overstromingen.
Wat kunt u doen? Duinen, dammen, dijken en andere waterkeringen zorgen ervoor dat wij droge voeten houden. In het algemeen kunt u niet veel doen tegen het komende water. U kunt zich wel voorbereiden, als er toch een overstroming komt. Kijk voor tips op ZeelandVeilig.nl.

NK Tegelwippen 2024

Doet u dit jaar mee met het NK Tegelwippen? Hierbij vervangt u tegels in de (voor)tuin of aan de gevel door groen: een boom, struik of een paar plantjes, liefst inheems. Het aantal tegels dat u eruit haalt, geeft u door op de landelijke website van het NK Tegelwippen. Met tegelwippen wordt de omgeving groener, heeft u minder wateroverlast na een hevige regenbui en is het minder heet in de zomer. Meer groen zorgt voor meer biodiversiteit en een fijne leefomgeving. Wilt u weten wat u nog meer kunt doen om uw tuin te vergroenen? Kijk voor veel leuke tips op de website Zeeland verandert mee.

Geveltuin of boomspiegel?

In de gemeente Terneuzen mag je een geveltuin aanleggen, of een boomspiegel beplanten. Een geveltuin is een strook planten tegen de gevel van een woning of gebouw. Een boomspiegel (of boomkrans) is het stukje grond rond de stam van een boom, waardoor de wortels voldoende lucht en water krijgen.

Geveltuinen en boomspiegels zijn prima manieren om een straat op te fleuren en groener te maken. Gevelbeplanting houdt je huis koeler wanneer het warm is en isoleert als het koud is. De juiste beplanting trekt insecten zoals vlinders en bijen. Bovendien kan overtollig regenwater na een fikse regenbui beter wegzakken in de grond. Hierdoor voorkomen we wateroverlast. Lees hier verder voor meer informatie.

Drie keer

Het is dit jaar de derde keer dat we meedoen aan het NK Tegelwippen. In 2022 hebben we in de gemeente Terneuzen 2.581 tegels doorgegeven. Hiermee eindigden we op de 24e plaats (bij de middelgrote gemeenten). In 2023 heeft onze gemeente 21.138 tegels eruit gehaald tijdens het NK Tegelwippen (achtste plaats)! Voor het eerst deden ook alle Zeeuwse gemeenten mee. In de Zeeuwse competitie eindigden we op de derde plaats, na Middelburg en Tholen. 173 gemeenten in Nederland streden mee in de competitie. In het hele land zijn er ruim 4,5 miljoen tegels verruild voor groen: gras, bloemperken, bomen of geveltuinen. Dit zijn 82 voetbalvelden aan oppervlakte.

Ivana van der Heiden uit Terneuzen deed in 2022 mee met het NK Tegelwippen: "Sinds begin 2020 woon ik op mijn huidige adres. De tuin was erg kaal en ik houd van veel groen. In totaal heb ik in de achtertuin ongeveer 150 tegels eruit gehaald. Het bevalt mij prima in mijn kleine groene oase, die veel leven aantrekt. Bij een flinke regenbui staat hier al heel gauw vijf centimeter water in de tuin. Door stenen weg te halen, zakt het gelukkig ook weer heel snel weg. Ik heb mijn buren ook enthousiast gemaakt, zij hebben er ook tegels uitgehaald en vervangen door plantjes.”

Bij het NK tegelwippen strijden Nederlandse gemeenten tegen elkaar voor de felbegeerde Gouden Tegel en Gouden Schep. De strijd gaat om de meeste gewipte tegels in totaal en het hoogste aantal tegels per 1000 inwoners. Een kleine gemeente maakt dus ook kans om te winnen.

Subsidieregeling groene daken gesloten

Tussen 12 mei en 31 oktober kon u subsidie aanvragen voor de aanleg van een groen dak. Kijk voor informatie over de aanleg van een groen dak en de subsidie op de website van Provincie Zeeland.

Groene daken zijn een manier om water op te slaan, verkoeling in de bebouwde omgeving te vergroten en biodiversiteit te verbeteren. Groene daken zijn (bij voorkeur) platte daken, die zijn voorzien van bij-vriendelijke en waterbergende planten, struiken of zelfs bomen.

Code Groen

In 2022 en 2021 zond Omroep Zeeland de serie ‘Code Groen’ uit. Hierin ziet u waarom het klimaat verandert, hoe Zeeland in actie komt voor het klimaat en werkt aan een duurzame en CO2-neutrale energievoorziening.

Alle afleveringen zijn terug te zien op Omroep Zeeland, zoeken op Code Groen.

Boompjesactie Zeeuwse Milieufederatie

In 2022 hebben we meegedaan aan de succesvolle bomen-uitdeelactie van de Zeeuwse Milieufederatie en partners. Op 8 en 10 december hebben inwoners van Terneuzen ruim 3.500 gratis inheemse boompjes opgehaald. Dat zijn bijvoorbeeld de eenstijlige meidoorn, de winterlinde, een gele kornoele, kerspruim of wilde appel.