BIZ

BedrijvenInvesteringsZone (BIZ) centrum Terneuzen 2022-2026

Op 9 november 2021 heeft de gemeenteraad de ‘Verordening BIZ centrum Terneuzen 2022-2026’ vastgesteld. Ondernemers in het centrum van Terneuzen betalen tijdens een periode van vijf jaar elk jaar een bedrag, dit heet de BIZ-bijdrage. Alle BIZ-bijdragen samen gebruikt Bizzy om het koopcentrum van Terneuzen nog aantrekkelijker te maken. De Stichting Bizzy Stad Terneuzen beheert de binnengekomen BIZ-bijdragen. Bizzy heeft een meerjarenplan gemaakt voor de BIZ. Hierin staat welke activiteiten betaald kunnen worden met de BIZ-bijdragen. De Stichting legt elk jaar verantwoording af over de besteding van de BIZ-gelden.

Uitslag draagvlakmeting BIZ 2022-2026

Er moet voldoende draagvlak zijn voor de bedrijveninvesteringszone (BIZ) onder de ondernemers in het centrum van Terneuzen. Daarom heeft de gemeente een draagvlakmeting gehouden. Op driekwart van de ingeleverde stembiljetten is ‘Ik ben VOOR’ aangekruist. Er is dus sprake van de voldoende steun voor de BIZ Centrum Terneuzen 2022-2026. De uitslag van de draagvlakmeting is vastgesteld door de notaris.

Inwerkingtreding

De verordening is op1 januari 2022 in werking getreden.

Naar de BIZ-verordening >