Puinbreker

Het gebruik van een (mobiele) puinbreker moet u ten minste vijftien werkdagen voor aanvang bij ons melden. Dit kan digitaal, u ondertekent het formulier dan met eHerkenning voor bedrijven of met DigiD voor particulieren.
 

Puinbreker gebruik melden

 

Melden aanvang werkzaamheden

Als u van plan bent om de puin te breken via een mobiele breker moet u:

 • Minimaal vijftien werkdagen voor aanvang dit schriftelijk melden bij de Gemeente Terneuzen, team Vergunningen en Handhaving. U doet dit door dit formulier met de gevraagde bijlagen te mailen naar omgevingsvergunning@terneuzen.nl (let op: maximaal 10 MB per mail).
 • Minimaal twee werkdagen voor aanvang van de breekwerkzaamheden de gemeente Terneuzen op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar: omgevingsvergunning@terneuzen.nl
Voorwaarden

Belangrijke voorschrfiten uit het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval:

 • Het puin dient vrij te zijn van schadelijke stoffen.
 • Het is verboden puin te breken afkomstig van elders.
 • Puinbreken mag uitsluitend gebeuren in de directe nabijheid vanwaar het afval vrijkomt en ten hoogste voor een periode van drie maanden.
 • Vorming van stof wordt voorkomen en daarvoor dient er een doelmatige sproei-installatie aanwezig te zijn.
 • Bouw- en sloopafval worden opgeslagen op een vlakke harde bodem.
 • Binnen vijf werkdagen na beëindiging van breekwerkzaamheden zijn alle sporen van het mobiel puinbreken en bijhorende opslagfaciliteiten verwijderd.
 • Op de locatie (of nabij de puinbreker) dient een logboek aanwezig te zijn.
 • Puinbreken mag alleen maar plaatsvinden tussen 07.00 en 19.00 uur en niet op zaterdagen, zondagen en feestdagen.
 • Geluid : Op de gevel van woning of ander geluidsgevoelige ruimte mag ten hoogste een geluidbelasting LA,rt veroorzaakt worden van:
  • 75 dB(A) indien maar maximaal vijf werkdagen breekwerkzaamheden
  • 70 dB(A) indien maar maximaal vijftien werkdagen breekwerkzaamheden
  • 65 dB(A) indien meer dan vijftien werkdagen breekwerkzaamheden
  • 60 dB(A) indien het een gevel betreft van een school, verpleeg- of ziekenhuis.
Wat moet er in het logboek staan?
 1. Gegevens omtrent de bronsterkte LWA van de puinbreker;
 2. Inspectie- en onderhoudsschema puinbreker
 3. Kalibratie weegeenheid puinbreker
 4. Afschrift van deze melding/tekening
 5. Andere certificaten en keuringen
 6. Registratie puinbreker (5 jaar bewaren)

Per werkdag moet je de volgende hoeveelheden registreren:

 • Hoeveelheid sloop- en bouwafval die wordt bewerkt.
 • Hoeveelheid puingranulaat die wordt afgevoerd.
 • Hoeveelheid/aard van de ontstane afvalstoffen en de wijze waarop ze nuttig worden toegepast.
Meer informatie

Beschikt u niet over eHerkenning of DigiD, dan kunt u het 'Meldingsformulier mobiel breken bouw- en sloopafval' downloaden. U kunt dit formulier downloaden en mailen naar omgevingsvergunning@terneuzen.nl (let op: maximaal 10 MB per mail).

Heeft u nog vragen? Vul het contactformulier in of bel met team Vergunningen en Handhaving, tel 14 0115.