Compact kernwinkelgebied Terneuzen

Praat mee over toekomst centrumgebied detailhandel Sas van Gent en Axel

De detailhandel en centrumgebieden in onze regio veranderen. Dat geldt zeker voor het centrum en de detailhandel in Sas van Gent en Axel. Actueel zijn de verplaatsingen van de supermarkten Albert Heijn en Lidl naar bedrijventerrein Sasse Poort en de uitbreiding van Albert Heijn in Axel. Het is daarom belangrijk om vooruit te kijken en een visie te ontwikkelen op de gewenste ontwikkeling van de detailhandel in het centrumgebied.

Onderzoek

In opdracht van de gemeente Terneuzen voerde Rho adviseurs een analyse uit van de ontwikkelingen in de detailhandel en centrumgebieden in het algemeen en Sas van Gent en Axel in het bijzonder. Op basis van die analyse zijn eerste ideeën ontwikkeld voor de toekomst van het centrum en de detailhandel in Sas van Gent en Axel.

Benieuwd naar meningen

Wij zijn benieuwd naar de meningen en inzichten van pandeigenaren en huurders in beide centra en overige geïnteresseerden, zodat we deze kunnen meenemen in de verdere uitwerking van de visie. Daarom willen we op maandag 19 juni om 19.30 uur in MFC De Statie  in Sas van Gent en op woensdag 21 juni om 19.30 uur in de Halle in Axel, de analyses van Rho adviseurs aan u presenteren en de eerste ideeën voor de toekomst met de aanwezigen bespreken.

Online enquête

Ook polsen we via een online enquête de meningen over de eerste ideeën voor de toekomst van het centrum en de detailhandel van Sas van Gent en Axel. Deze enquête is vanaf 21 juni tot 10 juli in te vullen via ons online participatieplatform doemee.terneuzen.nl

Kernwinkelgebied Terneuzen

Voor het kernwinkelgebied van Terneuzen volgen we een apart traject binnen het Totaalplan binnenstad Terneuzen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Steven De Froy, bereikbaar via 0115-455000 of e-mail

detailhandelgebied Sas van Gent    detailhandelgebied Axel

Detailhandelgebieden Sas van Gent en Axel