Uw reactie

 

Heeft u vragen over het project?

Mail of bel met de gemeente Terneuzen:

algemene vragen sassepoort@terneuzen.nl

telefoonnummer +31(0)115-455 000

Reacties op het ontwerpbestemmingsplan

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van de gemeente Terneuzen. Dit kan op de volgende manieren:

  • Per post: postbus 35, 4530 AA Terneuzen;
  • Mondeling (telefonisch). Maak hiervoor een afspraak met dhr. Luciën van Immerseel via tel. 14 0115 of wro@terneuzen.nl;
  • Per e-mail aan: wro@terneuzen.nl.

Aanmelden nieuwsbrief?

Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief Sasse Poort