Schuldhulpverlening

Schulden, het kan iedereen overkomen. Betalingsachterstanden leiden tot stress en piekeren. Door actie te ondernemen is er vaak meer mogelijk dan u denkt.

De afdeling schuldhulpverlening helpt inwoners van de Gemeente Terneuzen wanneer er schulden zijn. Hoe hoog de schulden zijn maakt niet uit. Wij kijken bij iedereen naar een passende oplossing.

Heeft u een vraag of wilt u weten hoe u een overzicht maakt van uw inkomsten en uitgaven? Neem contact met ons op. Wij nodigen u dan uit voor een informatie- en adviesgesprek.
 

Een vraag stellen of aanmelden voor een gesprek (met DigiD)

Een vraag stellen of aanmelden voor een gesprek (zonder DigiD)

Aanmelden voor bewindvoerders
 

Schuldhulpverlening aanvragen

Voordat schuldhulpverlening wordt aangevraagd vind er altijd een informatief gesprek plaats. Tijdens dit gesprek zal er samen met u gekeken worden welke hulp ingezet moet worden om u zo goed mogelijk te kunnen helpen. Daarnaast wordt er gekeken of u voldoet aan alle voorwaarden. Een van de voorwaarden is het hebben van een inkomen. Dit kan werk of een uitkering zijn. Verder bent u bereid om gemaakte afspraken na te komen. Bovenal bent u gemotiveerd om zelf uw situatie aan te pakken. Heeft u een verslaving of ernstige psychische problemen? Dan bent u bereid om professionele hulp te zoeken.

Als u schuldhulpverlening aanvraagt, moet u bepaalde inlichtingen verstrekken. De gemeente zal u bijvoorbeeld vragen om een overzicht van uw inkomen en uw schulden. U zult ook ongevraagd inlichtingen moeten verstrekken als ze van belang zijn voor uw recht op schuldhulpverlening. Wanneer het inleveren van deze documenten problemen geeft en u wilt hiervoor hulp van een vrijwilliger laat het ons dan weten. Binnen vier weken na de ontvangst van uw aanvraag nodigen wij u uit voor een gesprek. Tijdens dit gesprek zoeken wij naar de voor u best passende hulp.

Voorwaarden schuldhulpverlening
 • U bent een inwoner van de Gemeente Terneuzen;
 • U heeft inkomen uit werk, pensioen of een uitkering, minimaal op bijstandsniveau;
 • U kunt en wilt de afspraken nakomen om uw schulden af te lossen.
 • U geeft de gemeente alle overzichten en gegevens die nodig zijn om u te kunnen helpen.
 • U bent gemotiveerd om zelf uw situatie aan te pakken.
 • Bent u verslaafd of heeft u ernstige psychische problemen? Dan bent u bereid om professionele hulp te zoeken.
Crisis

Is er een dreiging voor huisuitzetting? Of wordt uw energie of water binnenkort afgesloten door betalingsachterstanden? Doe dan een aanvraag voor schuldhulpverlening en vermeldt dat er sprake is van een crisissituatie. Wij nemen binnen drie dagen contact met u op.
Zit u al in een traject voor schuldhulpverlening? Neem dan contact op met uw consulent.

Formulier voor bewindvoerders

Bent u bewindvoerder er wilt u een aanvraag doen voor uw cliënt? Dat kan via Digid als uw cliënt hierbij aanwezig is. In dat geval gebruikt u ons digitale formulier voor bewindvoerders. Als u de aanvraag niet samen met uw cliënt kunt indienen dan gebruikt u het aanvraagformulier in pdf. U stuurt dit formulier per post naar ons toe, geeft het af aan de balie, of stuurt het per e-mail naar schuldhulpverlening@terneuzen.nl.
Bent u geen bewindvoerder? Meld u dan bij ons aan voor een gesprek via de button 'Aanmelden voor gesprek'.

Inkomensbeheer

Wanneer u een aanvraag schuldhulpverlening doet kan als voorwaarde inkomensbeheer opgelegd worden. Dit betekent dat de gemeente tijdelijk voor u uw financiën beheert. Uw inkomen wordt gestort op een rekening van de gemeente en hiervan worden uw vaste lasten betaald. U ontvangt op uw eigen rekening dan een budget voor levensonderhoud. Aan het einde van het schuldentraject wordt u begeleid tot financiële zelfstandigheid.

Overzicht van uw geldzaken

Kunt u moeilijk overzicht krijgen in uw financiën? Wilt u handige online tips en tricks? Of wilt u hulp bij het maken van een geldplan?

Breng dan eens een bezoek aan de website Startpunt Geldzaken. Hier kunt u een overzicht maken van uw maandelijkse inkomen en vaste lasten en hoeveel u kunt te sparen. Het is anoniem.

Meest gestelde vragen
 1. Waarom krijg ik een brief van de gemeente waarin staat dat ik een betalingsachterstand heb?
  Wettelijk zijn alle verhuurders, zorgverzekeraars en energiebedrijven verplicht achterstanden te melden bij de gemeente. Als gemeente moeten we wettelijk iets met deze melding te doen en daarom bieden wij u hulp.
 2. Ik heb alleen een postadres. Is dit een probleem?
  Dit kan een probleem zijn wanneer u niet echt op een adres in de Gemeente Terneuzen woont.
 3. Moet ik betalen voor schuldhulpverlening?
  Nee. De gemeente Terneuzen betaalt deze kosten.
 4. Ik weet niet precies hoeveel schuld ik heb. Is dat een probleem?
  Nee dat is geen probleem. Wanneer de gemeente uw schulden gaat regelen zal zij alle schuldeisers vragen om de hoogte van uw schulden. Het is wel belangrijk dat u weet bij wie u schulden heeft.
 5. Ik heb schulden maar weet niet waar en hoeveel. Kunnen jullie mij helpen om dit uit te vinden.
  Nee dat kunnen we niet. Er bestaat helaas geen register waar u kunt zien wat voor schulden u heeft en bij wie. Wel kunt u bij uw bank een BKR-registratie vragen. Verder is het afwachten wat voor post u van de schuldeisers ontvangt.
 6. Alleen mijn partner heeft schulden en we wonen samen. Moeten we beiden een aanvraag doen?
  Wanneer u getrouwd bent of een samenlevingscontract heeft dan moet u beiden een aanvraag doen. Is dit niet het geval dan moet alleen de persoon met schulden een aanvraag indienen.
 7. Kan ik gelijk een WSNP aanvragen?
  Nee, dit is niet mogelijk. Eerst moet geprobeerd worden een minnelijke regeling te op te starten. Pas wanneer dit niet lukt wordt een wettelijke regeling (WSNP) aangevraagd.
 8. Er wordt beslag gelegd op mijn inkomen of bankrekening. Wat nu?
  Beslagleggen mag volgens de wet maar de beslaglegger moet zich wel aan regels houden. Zo moet er een uitspraak van de rechter zijn of er moet sprake zijn van een overheidsschuld (zoals een niet betaalde boete of niet betaalde bestuursrechtelijke premie door een schuld bij de zorgverzekeraar). U heeft in dat laatste geval al eens een dwangbevel ontvangen.
  Er mag maar één keer beslag gelegd worden. De tweede beslaglegger moet aankloppen bij de deurwaarder die als eerst beslag heeft gelegd. Wanneer een schuldenregeling is gestart wordt het beslag gestopt.
 9. Stopt de post van deurwaarders wanneer ik me heb aangemeld voor schuldhulpverlening?
  Nee maar neem zelf contact op met de deurwaarder zodat zij weten dat u bezig bent met een regeling. Pas wanneer er een schuldenregeling is zal de post stoppen.
 10. Mijn schuldeiser wijst mijn voorstel tot een regeling af. Wat nu?
  Los af wat u kunt missen. Beter minder afbetalen zonder toestemming dan iets afspreken wat u niet kunt betalen! Door te betalen laat u zien dat u meewerkt
 11. Kan ik bij de gemeente een lening krijgen voor mijn schulden?
  Nee, in principe niet maar wanneer deze binnen 3 jaar met de voor u geldende aflossingscapaciteit afbetaald kan worden, zal hiernaar gekeken worden. Een voorwaarde hiervoor is inkomensbeheer.
 12. Mag ik mijn auto houden?
  In principe niet tenzij duidelijk gemaakt kan worden dat deze noodzakelijk is voor medisch of werk.
 13. Ik heb een koopwoning. Moet deze verkocht worden?
  Bij een schuldregeling wordt altijd geprobeerd om de koopwoning te houden. Het moet wel haalbaar zijn. In sommige situaties moet de woning tóch worden verkocht. Bijvoorbeeld wanneer de achterstand in uw hypotheek te groot is of wanneer de hypotheeklasten niet in het budget passen.
 14. Ik heb een eigen bedrijf. Kan ik schuldhulpverlening aanvragen?
  Bent u zelfstandige en heeft u schulden? Er zijn verschillende mogelijkheden voor het aanpakken van uw schuldenprobleem:
  • U kunt (extra) krediet aanvragen bij een bank
  • U kunt een uitkering en/of krediet op grond aanvragen bij uw gemeente. Dit heet het Bijstandsbesluit zelfstandigen (Bbz 2004).
  • U kunt gebruik maken van schuldhulpverlening.
 15. Wat is het verschil tussen het inkomensbeheer van de gemeente en beschermingsbewind door een bewindvoerder?
  Bij inkomensbeheer van de gemeente blijft u zelf verantwoordelijk voor uw inkomen. Daarnaast ontvangt u rekeningen en andere financiële post zelf. Het is uw verantwoording om deze in te leveren bij de gemeente. Bij beschermingsbewind is de bewindvoerder verantwoordelijk voor de financiën en eventuele belastingaangiften. Ook hebben zij contact met de schuldeisers. Verder ontvangt de bewindvoerder al uw financiële post.
 16. Kan ik overstappen naar een andere bewindvoerder of stoppen bij mijn huidige bewindvoerder?
  Wanneer u een andere beschermingsbewindvoerder wilt dan moet u eerst de klachtenprocedure bij uw bewindvoerder starten. Na deze procedure moet u een verzoek doen bij de rechtbank. De rechter bepaalt dan of u mag overstappen of dat het beschermingsbewind stopt.
 17. Kunnen jullie een betalingsregeling bij het CJIB afspreken?
  Wanneer u zelf een betalingsregeling heeft afgesproken met het CJIB en deze niet nakomt dan is het niet mogelijk een betalingsregeling af te spreken.
  Heeft u nog geen betalingsregeling afgesproken dan kunnen wij u helpen. We hebben dan een overzicht van uw inkomsten en uitgaven nodig.
 18. Ik sta onder beschermingsbewind. Kan ik een aanvraag schuldhulpverlening doen?
  Dit mag altijd maar omdat uw bewindvoerder al uw documenten heeft is het beter om dit samen te doen.
 19. Wat kan ik doen als ik zie dat iemand in mijn omgeving schulden heeft?
  Iemand kan alleen, of samen met u, een info en adviesgesprek aanvragen. Tijdens dit gesprek zullen we kijken wat de mogelijkheden zijn.