Klankbordgroep De Kreeke

We hebben in 2021 en 2022 samen met inwoners uit Westdorpe nagedacht over de omgeving van de school. Ook hebben we een klankbordgroep voor advies en input vanuit de inwoners opgericht. In bijgaande links staat meer over de opgehaalde informatie.