Subsidieregeling verbetering kwaliteit winkelgebieden gemeente Terneuzen 2024 - 2025

Aanleiding

De winkelgebieden staan al jaren onder druk. Het is een plek die economisch en maatschappelijk gezien van groot belang is. De functie van binnensteden verandert van plek om te winkelen naar een plek met uiteenlopende functies. In de kleine en middelgrote steden is de urgentie om deze transitie te maken het grootst. Ook het centrum van Axel, Sas van Gent en Terneuzen staat onder druk. De gemeente heeft in de afgelopen jaren veel initiatieven genomen om het tij te keren.

In 2017 hebben we de Retaildeal ondertekend met het ministerie van economische zaken, inhoudende dat we minstens 30% (onbenutte) plancapaciteit detailhandel op termijn schrappen. Dit herijken van de plancapaciteit detailhandel is vastgelegd:

Aanvraag Subsidieregeling verbetering kwaliteit winkelgebieden gemeente Terneuzen 2024 - 2025 indienen

In aansluiting op onze Detailhandelsvisie (2014) en het herijken en planologisch vastleggen van de plancapaciteit detailhandel biedt de hernieuwing van de succesvol gebleken pilot subsidieverordening zeker kansen om te komen tot compactere en kwalitatief betere winkelgebieden in Axel, Sas van Gent en Terneuzen. Met de hernieuwde subsidieregeling in 2024 en 2025 zetten we in op (1) de transformatie van commerciële panden (detailhandel) naar wonen buiten de winkelgebieden, (2) het verbeteren van het aanzicht van commerciële panden in de winkelgebieden en (3) geven we de mogelijkheid tot het verplaatsen van detailhandel in verspreide bewinkeling naar de compactere winkelgebieden.

De subsidieregeling treedt in werking met ingang van de dag na de bekendmaking (2 januari 2024). Vanaf 3 januari 2024 kunnen de aanvragen worden ingediend.

Waar vind ik de subsidieregeling en de bijlagen?

De subsidieregeling tref je hier aan en staat op de website van overheid.nl.

De bijlagen bij de subsidieregeling:

Bijlage I Kernwinkelgebied Terneuzen

Bijlage II Winkelgebied centrum Axel

Bijlage III Winkelgebied centrum Sas van Gent
 

Waarvoor kan ik een subsidie aanvragen?

Er zijn drie verschillende stimuleringsregelingen die zowel apart als in combinatie met elkaar kunnen worden aangevraagd:

  • de transformatie van commerciële panden (detailhandel of horeca) naar wonen buiten de winkelgebieden (Axel, Sas van Gent of Terneuzen, zie plattegronden)
  • het verbeteren van het aanzicht van commerciële panden in de winkelgebieden
  • verplaatsen van detailhandel of horeca in verspreide bewinkeling naar de winkelgebieden
Hoe dien ik een schriftelijke aanvraag in?

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage van één of meerdere subsidies, dient u een schriftelijke aanvraag te doen bij de gemeente Terneuzen door middel van een brief.

Stuur uw schriftelijke aanvraag naar:
College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 35, 4530 AA Terneuzen

In de Subsidieregeling vindt u het beoordelingsproces. en de voorwaarden waar de subsidieaanvraag aan moet voldoen.

Moet ik een vergunning aanvragen?

Voor het aanpassen van een gevel of voor het verbouwen of transformeren van uw pand is (vaak) een omgevingsvergunning nodig. Wij raden u aan om in een zo vroeg mogelijk stadium uw plannen te bespreken met een medewerker van het team economie. U kunt hiervoor bellen met 14 0115 of mailen naar economie@terneuzen.nl

Meer informatie?

Meer informatie vindt u in de Subsidieregeling verbetering kwaliteit winkelgebieden gemeente Terneuzen 2024 - 2025
U kunt ook bellen met 14 0155 of mailen naar economie@terneuzen.nl

Mogen wij u op de hoogte houden?

Meld u dan nu aan voor onze e-mail nieuwsbrief: [AANMELDEN NIEUWSBRIEF Toekomst binnenstad]